Yksilön juhlat ja tapakulttuuri

Keskustelun pohjaksi

Mitä yhtäläisyyksiä löytyy juutalaisen ja ortodoksisen tapakulttuurin välillä?

Juutalaisuus

Ortodoksisuus

Ympärileikkaus ja nimenanto kahdeksantena päivänä syntymän jälkeen.

Nimenanto kahdeksantena päivänä syntymän jälkeen tai ennen kastetta.

Bar mitsva tai bat mitsva 12–13-vuotiaille nuorille.

Kristinoppikoulu 15-vuotiaille nuorille.

Hautaaminen mahdollisimman nopeasti.
Ei polttohautausta.

Ortodoksit haudataan etelässä kolmantena päivänä kuolemasta.
Polttohautaus ei kuulu ortodoksiseen perinteeseen.

Juhla- ja paastoruokaperinne.

Juhla- ja paastoruokaperinne.

Juutalaiset häät ovat mahdolliset vain kahden juutalaisen kesken.

Ortodoksinen hääperinne toteutuu täydellisesti kahden ortodoksin välillä.


Haastattelutehtävä

Haastattele suomalaista juutalaista nuorta esimerkiksi sähköpostin avulla. Miten nuori kokee juutalaisuutensa kristillisessä Suomessa? Onko vaikeaa noudattaa juutalaista perinnettä? Sähköpostiosoitetta voi kysyä Suomen juutalaisesta koulusta Helsingistä.

Aihekokonaisuudet

Ihminen ja teknologia ja Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Haastattelutehtävä opettaa teknologian käyttöä.

Miten ortodoksisuudessa näkyvät juutalaiset juuret?

Sanalaatikkotehtävä

Etsi juutalaisuuteen liittyviä sanoja.

Vain Ortodoksinen uskontokirja -sarjan käyttöön Juutalaisuus sanalaatikko

Tehtävän ratkaisu

Sanalaatikosta löytyy TALMUD, TOORA, HANUKKA, HALAKHA, KOSHER, SUKKOT, SAPATTI, RABBI, JAHVE.