Profeetat Jumalan tahdon julistajina

Keskustelun pohjaksi

Profeetat ilmaantuivat yleensä, kun kansa oli hairahtunut oikealta tieltä. Mitä Jumala tahtoisi julistaa tämän päivän ihmisille? Ovatko ihmiset muuttuneet aikojen saatossa? Mistä asioista Jumala voisi varoittaa nykyihmistä? Teemaa voi miettiä pareittain.

Profeettojen sanoma/varoitukset Vanhassa testamentissa

  • Kansa on luopunut Jumalasta ja palvelee epäjumalia. Miten vastaava näkyy tänä päivänä? Mitä ovat nykypäivän epäjumalat?
  • Kansa ei noudata Jumalan lakia, köyhät ja lesket on unohdettu. Miten nykyisin sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu eri maissa?
  • Kansan pahoista teoista seuraa tuho. Nykyisin monet tuhot ovat ihmisen toimien seurausta. Mitkä?
  • Jumala pelastaa kansansa. Ennustukset Messiaasta. Mitä uutta Jeesuksen opetuksen toivat yhteiskuntaan? Keskustelun pohjaksi vuorisaarna (Matt. 5).

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen/osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Miten yksilötasolla voi vaikuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen?
Miten voit ottaa vastuun yhteisten asioiden hoidosta (perhe, koulu, yhteiskunta)?
YK:n Ihmisoikeuksien julistukseen tutustuminen.