Raamatun synty ja Raamatun tutkimus

Korjaus s. 9 tekstiin:

Rivi 10: Ortodoksisessa kirkossa deuterokanonisia…

Oikea teksti on:
Ortodoksissa kirkossa APOKRYFISIÄ kirjoja on luettu paljon


Luterilaisen kirkon käyttämä Raamattu = hepreankielinen Palestiinan kanoni.

Ortodoksisen kirkon Raamattu on kreikankielinen Septuaginta. Sitä kutsutaan nimellä toinen kanoni eli deuterokanoni. Siinä on kymmenen kirjaa enemmän kuin Palestiinan kanonissa. Nämä ovat seuraavat:

  • 1. Esran kirja
  • Juuditin kirja
  • Tobiaan kirja
  • 1. Makkabealaiskirja
  • 2. Makkabealaiskirja
  • 3. Makkabealaiskirja
  • Salomon viisaus
  • Siirakin kirja
  • Jeremiaan kirja
  • Baarukin kirja

Raamatun kanoni ei ollut itsestäänselvä prosessi. Se saatiin kirjalliseen asuun tuhannen vuoden aikana ja muodostui erilaiseksi eri puolilla kristillistä maailmaa.

Apokryfikirjat pyrkivät jäljittelemään apostolisia kirjoituksia. Apokryfitekstit eivät ole kuuluneet Raamatun kanoniin. Niitä voisi luonnehtia hurskaiksi novelleiksi ja kirjeiksi, jotka pyrkivät täydentämään Raamatussa olevia puutteita. Tällaisia ovat esimerkiksi Jeesuksen neitseellisen syntymän ihme ja Kristuksen käynti Tuonelassa. Pääsiäisikoni on maalattu apokryfitekstin pohjalta → apokryfikirjoitusten merkitys taiteelle.

Apokryfiset evankeliumit: Jaakobin protoevankeliumi, Tuomaan evankeliumi, Nikodeemuksen evankeliumi ja koptilainen Tuomaan evankeliumi.

Tehtävän 2 ratkaisu (s. 9)

a. Koska aikasuoran vuosiluvut eivät paljasta tarkoin Mooseksen elinaikaa, on vastaus hankala hahmottaa. Oikea vastaus on Ramses II.