Uskonnot ilmiöinä

Keskustelun pohjaksi

Mitä otsikon alla oleva intiaanisananlasku tarkoittaa? Sananlaskua selventää ortodoksien tapa suudella ikonia kunnioituksen ja rakkauden osoituksena Jumalaa tai jotain pyhää kohtaan. Miten ikonin suutelemisen näkee ei-ortodoksi tai perinnettä tuntematon henkilö?

Miten oppilaat ymmärtävän sanan uskonto? Sana uskonto on laaja käsite.
Voiko/miten urheilusta tai musiikin harrastamisesta tulee uskonnon kaltaista toimintaa?

Uskontojen ryhmittelyjä s. 35

Bahá'í

Nuorin maailmanuskonto syntyi Iranissa 1800-luvulla, ja sitä pidettiin aluksi islamilaisena harhaoppina, šiialaisuuden sisällä syntyneenä uudistusliikkeenä. Koska liikkeen perustaja Bahá'u'lláh (1817−1892) karkotettiin Akkoon, bahá'ít pitävät Palestiinaa pyhänä maanaan.

Bahá'í-uskontoa on sanottu sykretistiseksi, vaikka se ei ole suoraan aikaisempien uskontojen jatkumo. Sitä sanotaan myös globalisaatiota korostavaksi uskonnoksi. Se hyväksyy kaikkien maailmanuskontojen oikeellisuuden. Jumalaa ei voi tuntea, joten totuus on suhteellinen ja kaikissa uskonnoissa on osa totuutta. Bahá'íden mukaan uskontojen perustajat ja keskushahmot (mm. Abraham, Mooses, Buddha, Jeesus, Muhammad) ovat Jumalan tahdon ilmaisijoita. Seuraava sanansaattaja tulee vasta 1000 vuotta Bahá'u'lláhin jälkeen.

Liikkeen mukaan sen perustaja aloitti uuden ajan. Koko ihmiskunta tulee siirtymään maailmanhallintoon, jonka keskus on Haifassa. Liike korostaa miesten, naisten ja eri rotujen välistä tasa-arvoisuutta. Koko ihmiskunta on heidän mukaansa samaa lajia, joten sen yhdistymisen aika on koittanut. Bahá'ít korostavat hiljentymisen perinteitä, kuten mietiskelyä. Uskonnolliseen toimintaan kuuluvat lisäksi yksityiset rukoukset ja paasto. Liikkeen kannattajia on noin 2 miljoonaa. Suomessa bahá'í sai virallisen aseman uskontona vuonna 1963.

Cao dai s. 37

Cao dai on vietnamin kieltä ja tarkoittaa Korkeampaa Olentoa. Liikkeen perustaja on virkamies Ngo Van Chieu, jolle ilmestynyt henki käski häntä etsimään Korkeampaa Olentoa. Uskonto sai virallisen aseman Vietnamissa vuonna 1926.

Cao dain tarkoituksena oli luoda synteesi buddhalaisuudesta, kongfutselaisuudesta ja taolaisuudesta. Mukaan on otettu vaikutteita myös kristinuskosta, etenkin katolisuuden hierarkiasta. Liikkeen johtajaa kutsutaan paaviksi, jonka alaisuudessa ovat kardinaalit, piispat ja papit. Liikkeen jäsenten erivärisillä vaatteilla ilmaistaan heidän paikkansa ja asemansa jumalanpalveluksessa. Uskontoon liittyy mystiikka, ja coadailla on kymmeniä pyhimyksiä. Heidän joukossaan ovat kirjailija Victor Hugo, vapaustaistelija Jeanne D´Arc, pääministeri Winston Churchill, kirjailija William Shakespeare, keisari Napoleon Bonaparte ja Neuvostoliiton sosialistisen valtion keulakuva V. I. Lenin. Uskonnon harjoittajia on Vietnamissa noin 2 miljoonaa.

Kirjallisuutta kappaleisiin 9−12

Kalevala. Helsinki, Otava, 1985.
Teuvo Laitila ja Tuija Saarinen, Uskonnot ja identiteetti. Helsinki, SKS, 1999.
Teuvo Laitila, Ihmisen jumalat, johdatus uskontotieteeseen. Joensuu, Täydennyskoulutuskeskus, 2006.
Mircea Eliade, Pyhä ja profaani. Helsinki, Lokikirjat, 2003.
Ninian Smart, Uskontojen maailma. Helsinki, Otava, 2005 (hyvä perusteos).
Uskonnot ja luonto: ihmisen ja luonnon suhde uskonnollisessa ajattelussa. Jyväskylä, Ateena, 1998.
Uskonnon matkakirja: Uskonnot tänään.

Nettilinkit (kpl 9−12)

Uskonnot (tietoa Suomessa olevista uskonnoista)
Raamattunet