Uskonnot osana maailmankatsomusta ja Luonnonuskonnot

Pohdittavaa

Miten uskonto vaikuttaa ihmisen ajatteluun? Miksi luonnonuskonnot ovat kadonneet monin paikoin? Millainen olisi suomalainen yhteiskunta, jos siitä riisuttaisiin pois kaikki kristinuskosta peräisin olevat asiat?

Tilastotietoa

Vuonna 2019 Suomessa ateistiksi tunnustautui 17 %, kristityksi 60 % (vähemmän kuin mitä kuuluu virallisesti kirkkoihin). (Lähde: Ev.-lut. kirkon nelivuotiskertomus 2020.)

Kuvatehtävä s. 39

Miten hindutemppelin patsaita esittävästä kuvasta näkyy, etteivät patsaat esitä tavallisia ihmisiä? (Ihon väri, monta kättä ja monta päätä.)

Maailmankatsomuksen muutoksessa s. 39

Jehovan todistajat:

Kristillisperäinen uskonnollinen liike, jonka perusti 1800-luvun lopulla Charles Taze Russell ja hänen ympärilleen syntynyt Raamatun tulkitsijoiden ryhmä. Muut kristilliset yhteisöt eivät pidä Jehovan todistajia kristillisenä uskontona, koska liike ei hyväksy kolminaisuusoppia, sielun kuolemattomuutta eikä kristillisiä juhlapäiviä, joita liike pitää Raamatun vastaisina. He käyttävät Jumalasta nimeä Jehova (katso opettajan oppaan kappaleesta 15 selitys Jehova-nimen alkuperästä).

Jehovan uskotaan hävittävän muut uskonnot sekä heidän kannattajansa ja valtajärjestelmänsä suuressa Harmageddonin sodassa. Vain Jehovalle uskolliset saavat paratiisin maan päällä. Heidän lukumääränsä 144 000 on ennustettu Ilmestyskirjassa. Liike käyttää omaa raamatunkäännöstään, joka on heidän oppinsa mukaan käännetty Uuden maailman käännös.

Jehovan todistajat pitävät alkuperäistä kristinuskoa ja muita uskontoja turmeltuneina. Siksi he eivät osallistu ekumeeniseen toimintaan tai mihinkään uskonnolliseen yhteistyöhön. Heidän mukaansa on vain yksi oikea uskonto ja vain siihen kuulumalla voi pelastua. Liike on eskatologinen, ja sen mukaan ”lopun aika” on alkanut vuonna 1914, jonka jälkeen maailma on ollut Saatanan vallassa. Russell itse odotti Hermageddonin taistelun alkavan jo vuonna 1914, jolloin Kristuksen piti saapua maan päälle.

Koska Jehovan todistajien mukaan aineellinen maailma on Saatanan, liikkeen jäsenet eivät juhli valtiollisia juhlia tai merkkipäiviä.

Liike julkaisee Vartiotorni- ja Herätkää!-lehtiä, ja heidän kokoontumispaikkaansa kutsutaan valtakunnansaliksi. Vuonna 2019 Suomessa oli noin 17 000 Jehovan todistajaa.

Myöhempien aikojen pyhien liike (mormonismi):

1800-luvulla Amerikassa syntynyt uskonto, jonka perustaja oli Joseph Smith (1805−1844). Hän kertoi löytäneensä Cumoran kukkulalta, Manchesteristä New Yorkin osavaltiosta, kultalaattoja enkelin ja näkyjen johdattamina. Laattojen tekstien pohjalta hän käänsi Mormonien kirjan. Mormonien mukaan Pohjois-Amerikkaa asuttivat jo ennen Kolumbuksen saapumista kansat, joista eräät olivat peräisin Israelin kadonneista heimoista. Amerikan alkuperäiset asukkaat olivat siis heidän jälkeläisiään. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perustettiin vuonna 1830. Kirkon jäseniä alettiin kutsua mormoneiksi. Smith ja hänen seuraajansa muuttivat länteen, kohti ”luvattua maata”, Utahin alueelle, ja joukko mormoneja perusti Salt Lake Cityn vuonna 1847. Mormonismi on vaikuttanut voimakkaasti kaupungin hallintoon: muun muassa alkoholitarjoilua on rajoitettu ravintoloissa.

Mormonit ovat hyvin perhekeskeisiä, ja eräät heistä hyväksyvät myös moniavioisuuden, vaikka tämä Smithin opeista on virallisesti hylätty. Heitä voi kuvata yhteisöllisiksi ja puritaanisiksi. Mormonit pyrkivät teokratisuuteen, ja liikkeen jäsenet korostavat toimivansa Jumalan välikappaleena. Useat mormonit ovat vegetaristeja, eivätkä he käytä alkoholia, polta tupakkaa, käytä huumeita tai hyväksy kofeiinipitoisia juomia.

Skientologia:

"Tietämisen oppi”, jonka kirjailija L. Ron Hubbard kehitti 1950-luvulla. Skientologia pohjautuu dianetiikkaan, jota Hubbard selittää samannimisessä kirjassaan seuraavasti:

Dianetiikka – dianetics – tulee kreikan kielen sanasta dianoua – dia kautta sekä nous mieli. Dianetiikka tarkoittaa siis mielen tai ajatuksen kautta. Dianetiikka on ensimmäinen täysin täsmällinen teknologia, joka pystyy saamaan aikaan terveen ja onnellisen ihmisen.

Dianeettinen terapia perustuu kahdenkeskisiin istuntoihin, auditointeihin. Istuntojen apuna käytetään niin sanottua E-mittaria, joka muistuttaa valheenpaljastuskonetta. Skientologien mukaan ihmisellä on ollut useita elämiä ja ihminen on kuolematon sieluolento. Opiskeluajan jatkamisella luvataan vapautusta kuolevaisuudesta (vrt. buddhalaisuus). Liike kutsuu dianetiikkaa nykyajan tieteeksi.

Skientologiaa on kritisoitu siitä, että se on voimakkaasti kaupallinen ja että uskonnon piirissä tarjotut palvelut maksavat paljon. Suomessa skientologiakirkkoa ei ole hyväksytty uskonnolliseksi järjestöksi.

Skientologit saavat uusia jäseniä tarjoamalla persoonallisuusanalyysejä ilmaiseksi. Sen jälkeen kurssit muuttuvat maksullisiksi. Järjestö lupaa ihmiselle parempia kehitysnäkymiä, mikäli hän osallistuu tietyn tason kursseille. Skientologia suhtautuu kielteisesti virallisiin mielenterveysammattilaisiin.

Skientologeiksi tunnustautuneita julkisuuden henkilöitä ovat muun muassa Tom Cruise, John Travolta ja Juliette Lewis.

Druidismi s. 41

Druidismi on syntynyt kelttiläisten keskuudessa jo 700−500 eKr. Heistä ei ole jäänyt yhtään monumenttia tai kirjoitettua tekstiä. Moderni uuspakanallinen druidismi on syntynyt 1960-luvulla. Monet nykyajan druidit katsovat olevansa yhteydessä muinaisiin druideihin sekä luonnon henkiin ja jumaluuksiin. Tästä yhteydestä käytetään nimitystä awen, ja se on jokaisen druidin tavoitetila. Awen on kuvattu feminiiniseksi, virtaavaksi hengeksi. Druidien mukaan se on elämänvoima, joka on luonut maailman. Druidismiin kuuluu kehäajattelu, elämän ja kuoleman kiertokulku. Elämä on sovitettava luonnon rytmin mukaan. Puut, erityisesti tammi, ovat druideille viisauden lähde. Puut ovat pyhiä ja monet druidit ovat organisoineet puidenistutuskampanjoita. Suomen druideista tiedottaa Suomen Luonnonuskontojen yhdistys ry.

Wiccalaisuus s. 41

Sana wicca on ehkä anglosaksista alkuperää ja tarkoittaa uskontoa, magiaa, viisautta, kääntämistä/käännyttämistä. Wiccalaisuus kuuluu niin sanottuihin alkuperäisuskontoihin tai uuspakanuuteen. Wiccalaisuus syntyi Englannissa 1940−1960-luvulla, ja siinä on erilaisia suuntauksia.

Wiccalaisten mukaan kyseessä on vanha eurooppalainen, esikristillinen noituustraditio.
Wiccalaisessa traditiossa luontoa pidetään pyhänä. Ihminen on luonnon osa, ei sen yläpuolella oleva olento. Wiccalaiset korostavat kokemusperäistä jumalatuntemusta. Ihmiset ovat tasavertaisia, ja naiset toimivat usein johtavina papittarina.

Wiccalaiset juhlivat luonnon syklejä. Täydetkuut ja uudetkuut ovat tärkeitä. Pyhää kirjaa ei ole. Rituaalien muoto vaihtelee vapaasta säännöllisempään. Rituaalipaikkana on usein luonto. Yleistä on panteismi ja yleinen jumaluuden korostaminen.

Kun joku päättää ryhtyä harjoittamaan wiccalaisuutta, hänen on käytävä läpi initiaatioriitti eli vihkiytymisseremonia. Riittejä on erilaisia. Perusajatus on, että seremonian aikana vihkiytyjä ilmoittaa itselleen ja maailmankaikkeudelle olevansa wicca.

Aihekokonaisuudet

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Ihmisenä kasvaminen. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.

Millaista uskonnollista kulttuuriperintöä on omassa koulussa/omassa lähiympäristössä?
Mitä on uskonnonvapauslain merkitys käytännössä?
Luonnonuskonnot ja kestävä kehitys?