Päivää!

Päivää! – Suomea aikuisille on toiminnallinen suomen kielen oppikirja aikuisille, jotka ovat jo jonkin verran kartuttaneet kielitaitoaan esimerkiksi lukukurssilla. Opettajan aineiston lisätehtäviä hyödyntäen se soveltuu myös pidemmälle ehtineille jo omaksuttujen taitojen kertaamiseen tai syventämiseen.

Kirjassa on runsaasti tekstejä ja harjoituksia eri aiheista, esimerkiksi työhaastattelusta, asunnon vuokraamisesta ja arkipuuhista. Siinä on myös paljon kommunikatiivisia harjoituksia kulttuuritiedosta, muun muassa työpaikan hakemisesta tai vaikkapa kouluun ja naapureihin liittyvästä kanssakäymisestä.

Kirjan tarkoituksena on auttaa aikuisopiskelijaa tulemaan toimeen tavallisissa arjen viestintätilanteissa ja ymmärtämään suomalaisten puhetta, joka vain harvoin on yleiskielistä. Tämän vuoksi kirjan dialogit on äänitetty sekä yleis- että puhekielisinä. Lisäksi kirjassa on tehtäviä, jotka auttavat opiskelijaa havainnoimaan kirja- ja puhekielen eroja ja pohtimaan, minkälaista kieltä käytetään eri tilanteissa. Milloin siis voidaan sanoa "moi" ja milloin sanotaan "päivää"?

Kirjan äänitteet ovat kuunneltavissa maksutta osana opettajan aineistoa.

Julkaistu 2015


Voit lähettää meille palautetta opettajan aineistosta sähköpostitse julkaisut(at)oph.fi.