4. Erilaisia viestejä

Tässä luvussa

  • opit puhelinliittymiin liittyvää sanastoa
  • tutustut sähköpostien ja tekstiviestien kieleen
  • opit verbityypit 3 ja 4 sekä kenelle- ja keneltä-muodot.