Sisällys

Aineisto sisältää ohjeistukset lukujen käsittelyyn, kuuntelut, tehtävien vastaukset ja lisätehtävät. Osa lisätehtävistä on tulostettavissa suoraan opiskelijoille jaettaviksi.