Tutustu kirjaan

Aikuisena uutta kieltä opiskelevan opiskelumotivaatio syntyy siitä, että opinnoista on konkreettista hyötyä. Tämän ajatuksen mukaisesti kirjan avulla oppiminen perustuu yhdessä pohtimiselle ja yhdessä tekemiselle. Oikean kielen havainnointi on keskiössä, kun katse suunnataan kirjasta oikeaan, elävään maailmaan päin.

Kirjan keskustelu- ja pohtimisharjoitukset korostavat ja tukevat vuorovaikutuksellista pedagogiikkaa ja yhdessä oppimista. Nämä tehtävät on tarkoitus tehdä pohtimalla yhdessä pienissä ryhmissä, parin kanssa tai koko ryhmä yhdessä. Jokaisen pienryhmissä toteutettavan tehtävän jälkeen on hyvä, että opettajan johdolla käydään vielä yhteistä keskustelua tehtävästä ja tehdään siitä yhteenveto suullisesti. Kaikki keskustelu- ja pohtimistehtävät on tarkoitettu käsiteltäviksi suullisesti. Niistä voi kuitenkin poimia sanastoa ja kirjoittaa myös esimerkkilauseita yhdessä taululle ja vihkoon.

Kirjan kielioppiteemat nousevat esiin luonnollisesta kielestä ja autenttisista konteksteista. Ajatuksena on kannustaa opiskelijaa havainnoimaan kieltä ja käyttämään sitä itselleen merkityksellisissä tilanteissa. Kielioppia ei opeteta perinteiseen tapaan strukturaalisesti, vaan opiskelija havainnoi tiettyjen kielioppiasioiden merkitystä ja käyttöä eri konteksteissa.

On tärkeää, että opiskelija oppii tunnistamaan kieliopillisten muotojen merkityksen kommunikaatiossa vaikka hän ei itse vielä osaisikaan muodostaa niitä. Tässä opettajan oppaassa on kunkin kielioppiteeman kohdalla ajatuksia ja ideoita siihen, miten niitä voi käsitellä toiminnallisesti opiskelijoiden kanssa.