Panttivanki ja muita kertomuksia

Panttivanki ja muita kertomuksia on selkomukautettu kertomuskokoelma. Se sisältää 34 suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamaa tekstiä, joita yhdistää nuoruus. Tekstien valinnassa on ajateltu erityisesti niitä oppilaita, joille kirjaan tarttuminen on vaikeaa. Alkuperäiset tekstit on selkomukautettu, joten ne ovat helppolukuisia. Jokaiseen tekstiin liittyy värikuva, joka houkuttelee lukijaa tekstin maailmaan.

Tekstit soveltuvat yläkouluikäisille tukea tarvitseville oppilaille sekä S2-oppimäärän mukaan opiskeleville oppilaille.

Opettajan aineisto sisältää teokseen liittyviä kirjallisuusaiheisia tehtäviä ja kertomukset ääneen luettuina. Aineistossa on tietoa teoksesta, siihen valituista kaunokirjallisista tekstikatkelmista ja niiden kirjoittajista. Jokaiseen tekstikatkelmaan on laadittu kertomuskohtaisia tehtäviä, joita voi hyödyntää osana oppitunteja ja kirjallisuuden opetusta. Lisäksi aineisto sisältää yleisiä, kaikkiin teksteihin sovellettavia analysointitehtäviä sekä erityisesti suomea toisena kielenä opiskeleville oppilaille suunnattuja tehtäviä.

Julkaistu 2015


Voit lähettää meille palautetta opettajan aineistosta sähköpostitse julkaisut(at)oph.fi.