Salainen ihailija s. 197

Simukka, Salla 2011. Salainen ihailija. Teoksessa Tapani Bagge (toim.): Etsijät. Novelleja nuorille, 39–47. Tammi.

Sofia saa paperilapulla viestin salaiselta ihailijalta, josta hänellä on toiveikkaat epäilyksensä. Hän päättää yrittää selvittää ihailijan henkilöllisyyden ja järjestää ystävänsä kanssa luokassa ”lappuäänestyksen”. Käsialan perusteella tytöt selvittävät viestin lähettäjän, mutta viesti onkin tarkoitettu aivan toiselle tytölle.