Kertomustehtävät

Tältä sivulta löydät tekstikohtaisesti laaditut kertomustehtävät. Kertomustehtävät alkavat ennakointi-, pohdinta- sekä keskustelutehtävillä ja etenevät sitten tuottamistehtäviin, joissa harjoitellaan kirjoitus-, toiminta- ja piirrustustaitoja. Ennakointi-, pohdinta- ja keskustelutehtävät on tarkoitus tehdä suullisesti keskustelua herätellen. Tuottamistehtävissä oppilaat pääsevät soveltamaan taitojaan käytäntöön.

Pohdi- ja keskustele! -tehtävät on jaoteltu siten, että aluksi käydään läpi luetunymmärtämiseen liittyviä kysymyksiä ja sen jälkeen luettua kertomusta peilataan omaan elämään ja kokemusmaailmaan.

Kirjoita! -tehtävät etenevät helpoista vaikeampiin. Helpot tehtävät on merkitty tehtävänannon jäljessä olevalla jääpalaa kuvaavalla symbolilla. Symbolilla merkittyjen kirjoitustehtävien tarkoituksena on helpottaa kynään tarttumista ja toimia matalankynnyksen aloituksena kirjoittamiseen. Opettaja voi hyödyntää niitä myös eritasoisia oppilaita tai esimerkiksi S2-ryhmiä eriyttäessään.

Kertomustehtävät on jaettu neljään aihepiiriin, jotka ovat arki, seurustelu ja rakkaus, kauhu sekä absurdit kertomukset.