Ohjeet

Kirjan teksteihin on laadittu sekä tekstikohtaisia kertomustehtäviä että kaikkiin teksteihin soveltuvia yleisiä tehtäviä.

Tekstikohtaiset kertomustehtävät sisältävät viisi eri tehtävätyyppiä, joiden avulla oppilaat pääsevät harjoittamaan muun muassa päättely-, keskustelu- ja kirjoitustaitojaan. Yleiset tehtävät koostuvat niin ikään eri tehtävätyypeistä: yleisistä tekstin analysointitehtävistä sekä erityisesti S2-oppilaille suunnitelluista tehtävistä.

Kaikkien tehtävien pohjalla on tarkoitus käyttää kirjan tekstejä ja niihin liittyviä kuvia. Tehtävien tekemisessä voi hyödyntää myös kertomusten äänitteitä. Tehtävät on jätetty tarkoituksella numeroimatta, jotta opettaja voi sujuvasti eriyttää eritasoisia tehtäviä käytettäviksi eritasoisten oppilaiden tai ryhmien kanssa.