Yleiset tehtävät

Yleiset tehtävät soveltuvat kaikkiin teksteihin. Niissä harjoitetaan luetun ymmärtämistä ja kirjallisuuden käsitteiden hallintaa. Yleisten tehtävien joukossa on myös erillisiä tehtäviä S2-opppilaille.