Tehtäviä S2-oppilaille

~ Mikä oli kertomuksen paras sana? Yritä myös perustella valintasi.

→ Käännä valitsemasi sana omalle äidinkielellesi.

~ Oliko kertomuksessa sanoja, joiden merkityksestä et ole varma?

→ Tarkista sanojen merkitys sanakirjasta tai yritä päätellä ne lauseyhteydestä.

~ Mikä oli kertomuksen paras virke? Yritä myös perustella valintasi.

→ Käännä virke omalle äidinkielellesi.

~ Oliko kertomuksessa kohtia, joita oli erityisen vaikea lukea?

  • Mikä kohdista teki vaikeita?

~ Löysitkö tekstistä puhekielen sanoja?

→ Kirjoita sanat kirjakielellä.

~ Oliko kertomuksessa samanlaisia asioita entisen kotimaasi kulttuurin kanssa?

  • Oletko lukenut vastaavia kertomuksia omalla äidinkielelläsi?

~ Mitkä kertomuksen asiat olivat erilaisia entisen kotimaasi kulttuurin kanssa?

  • Mistä luulet erojen johtuvan?