Hörökorvien korjaus

Kari Levola

Ennakoi!

~ Mitä näet kertomuksen kuvassa?

~ Mitä yksityiskohtia kuvassa on?

~ Millainen kertomus voisi olla kuvan perusteella? Entä kertomuksen nimen perusteella?

Keskustele ja pohdi!

~ MIkä ongelma koulussa oli?

~ Mitä yllättävää kertomuksessa tapahtui?

~ Miten pojat saivat tietää, kuka oli ollut kauneusleikkauksessa?

~ Miksi kiusattu meni kauneusleikkaukseen?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Millaisten asioiden vuoksi voi tulla kiusatuksi?

~ Oletko nähnyt kiusaamista?

  • Mistä kiusaaminen mielestäsi johtuu?
  • Miten kiusaamista voisi vähentää?

~ Voisiko joku mielestäsi päätyä kauneusleikkaukseen kiusaamisen vuoksi?

~ Tuliko kertomuksesta mieleen jokin tilanne omassa elämässäsi? Mikä?

~ Mitä mieltä olit kertomuksesta? Miksi?

Kirjoita!

~ Mihin asioihin ihmiset voivat olla tyytymättömiä itsessään? Kirjoita luettelo. ♦

~ Ystävääsi kiusataan. Mitä sanoisit hänelle? Kirjoita vuoropuhelu.

~ Pojat päättävät kirjoittaa kannustavan sähköpostin luokanvalvojalleen. Kirjoita poikien sähköpostiviesti. Voit kirjoittaa myös luokanvalvojan vastauksen.

Toimi!

~ Still-kuvat:

→ Tehkää ryhmissä still-kuvia eli pysähtyneitä valokuvamaisia asentoja, jotka esittävät kertomuksessa esiintyviä henkilöitä.
→ Muut arvaavat, mistä henkilöstä on kyse.

~ Ottakaa valokuvia, joista muokkaatte kuvankäsittelyohjelmalla mahdollisimman oudon näköisiä. Vertailkaa alkuperäistä ja muokattua kuvaa.

Piirrä!

~ Piirrä luokkakuva.

~ Millaisen kuvan sinä tekisit kertomuksesta? Piirrä.