Iso Jätkä

Tuula Kallioniemi

Ennakoi!

~ Mitä näet kertomuksen kuvassa?

~ Mitä yksityiskohtia kuvassa on?

~ Millainen kertomus voisi olla kuvan perusteella? Entä kertomuksen nimen perusteella?

Keskustele ja pohdi!

~ Miksi Iso Jätkä pelottelee Aria?

  • Millainen Iso jätkä on kertomuksen alussa?
  • Mitä Ari ajattelee hänestä?

~ Mitä kertomuksen lopussa tapahtuu?

~ Miksi Arin suhtautuminen Isoon Jätkään muuttuu?

~ Kuka on Eetu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Tuliko kertomuksesta mieleen jokin tilanne omassa elämässäsi? Mikä?

~ Kun tutustumme ihmisiin, he ovat usein erilaisia kuin luulimme. Onko sinulla ollut joskus väärä käsitys jostakin ihmisestä?

~ Ennakkoluulot ja syrjintä liittyvät siihen, että pelätään jotain itselle tuntematonta ihmistä tai ihmisryhmää. Oletko sinä kohdannut tilanteita, joissa tuntematonta pelätään?

~ Mitä mieltä olit kertomuksesta? Miksi?

Kirjoita!

~ Mitä paikkoja kertomuksessa mainitaan? Etsi ja kirjoita. ♦

~ Mitä tiedät Isosta Jätkästä. Kirjoita.

~ Millaisia Ison Jätkän koti ja perhe voisivat olla? Kuvittele ja kirjoita.

~ Ari ja Iso Jätkä tapaavat vuosia myöhemmin. Mitä heille kuuluu? Kirjoita vuoropuhelu.

Toimi!

~ Kertomuksessa mainitaan erilaisia tunnetiloja. (Alussa Ari pelkää Isoa Jätkää. Myöhemmin hän myös säälii tätä. Ellu taas on epäluuloinen, kun Iso Jätkä tulee heille kylään.) Näytelkää erilaisia tunteita.

~ Tunnetilaharjoitus:

→ Istukaa lattialla ympyrässä. Opettaja sanoo tunnetilan. Kaikki yrittävät tuntea tunnetilan ja näyttää tunteen kasvoillaan.
→ Muutaman kierroksen jälkeen oppilaat voivat kirjoittaa eri tunteita lappuihin. Opettaja nostaa lapun ja lukee ääneen. Kaikki ilmaisevat taas tunteen.

Piirrä!

~ Piirrä kolmen kuvan sarjakuva jostakin kertomuksen kohdasta.

~ Millaisen kuvan sinä tekisit kertomuksesta? Piirrä.