Johanna, Johanna ja Johanna

Sari Peltoniemi

Ennakoi!

~ Mitä näet kertomuksen kuvassa?

  • Mitä tytöt tekevät?
  • Missä he ovat?
  • Miltä heistä tuntuu?
  • Mitä yksityiskohtia kuvassa on?

~ Millaista kertomusta odotat kuvan perusteella? Entä kertomuksen nimen perusteella?

Keskustele ja pohdi!

~ Miksi kolmelle Johannalle annettiin juuri nuo lempinimet?

  • Kuka nimet antoi?

~ Olivatko nimet totuudenmukaisia?

~ Miten nimet vaikuttivat kolmeen Johannaan?

~ Mitä Johannat ymmärsivät lopuksi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Miten oppilaiden olisi pitänyt toimia sinun mielestäsi?

~ Onko koulussasi oppilaita, joilla on sama etunimi?

  • Millä nimillä heitä kutsutaan?

~ Onko sinulla lempinimiä? Entä onko jollakin kaverillasi?

  • Kuka nimet on antanut?
  • Miten lempinimi vaikuttaa sinuun tai kaveriisi?

~ Joskus muut ihmiset sanovat, millainen sinä heidän mielestään olet.

  • Onko sinulle sanottu niin?
  • Miksi se on ongelmallista?

Kirjoita!

~ Keksi jokaiselle Johannalle parempi lempinimi. ♦

~ Kuvaile jokaista Johannaa kolmella adjektiivilla. Älä käytä adjektiiveja pieni, keskikokoinen tai iso. ♦

~ Keksikää ja kirjoittakaa ryhmissä yhdelle Johannalle kannustavia virkkeitä.

→ Yrittäkää saada hänet tuntemaan itsensä ainutlaatuiseksi, vaikka luokassa onkin muita samannimisiä.
→ Lopuksi voitte esittää virkkeet ääneen. Yksi oppilas on Johanna ja muut kannustavat häntä.

Toimi!

~ Kun jotain asiaa toistetaan tarpeeksi, ihminen alkaa uskoa siihen. Mitä silloin voi tapahtua? Keksikää esimerkkejä ja dramatisoikaa ne.

Piirrä!

~ Piirrä kolme Johannaa. Ovatko he mielestäsi erilaisia vai samanlaisia?

~ Millaisen kuvan sinä tekisit kertomuksesta? Piirrä.