Koukku

Kari Hotakainen

Ennakoi!

~ Mitä näet kertomuksen kuvassa?

~ Mitä yksityiskohtia kuvassa on?

~ Millainen kertomus voisi olla kuvan perusteella? Entä kertomuksen nimen perusteella?

Keskustele ja pohdi!

~ Mihin ihmiset ovat kertomuksessa koukussa?

~ Miksi Jusan välittämät tuotteet olivat kiellettyjä?

~ Miksi Jusa välitti erilaisia tuotteita?

~ Miltä Jusasta tuntui, kun hän söi muroja?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Mikä asia on sinulle niin tärkeä, ettet haluaisi luopua siitä mistään hinnasta?

~ Millaisiin asioihin ihmiset ovat oikeassa elämässä riippuvaisia?

~ Mitkä tuotteet voisivat oikeasti olla tulevaisuudessa kiellettyjä?

~ Tuliko kertomuksesta mieleen jokin muu tilanne omassa elämässäsi? Mikä?

~ Mitä mieltä olit kertomuksesta? Miksi?

Kirjoita!

~ Kirjoita lista asioista, jotka sinun mielestäsi pitäisi kieltää. ♦

~ Miksi kieltäisit listaamasi asiat? Perustele. Kirjoita virkkeitä.

~ Mitä tapahtuisi, jos älypuhelimet kiellettäisiin kokonaan?

→ Kuvittele ja kirjoita kertomus.
→ Älä kirjoita järkevää kertomusta vaan yritä tehdä siitä mahdollisimman järjetön ja kummallinen.
→ Lukekaa lopuksi kertomuksia ääneen ja äänestäkää, mikä oli kummallisin.

Toimi!

~ Kuvitelkaa, että jokainen oppilas on vuorotellen Jusa.

→ Yrittäkää myydä mahdollisimman houkuttelevasti kiellettyjä tuotteita.
→ Neuvotelkaa ja tinkikää tuotteiden hinnoista.

~ Dramatisoikaa jokin kertomuksen kohtaus, ja esittäkää sitä eri tyyleillä (esim. saippuasarja, kauhuelokuva, mykkäelokuva, ooppera jne.).

Piirrä!

~ Piirrä kuva, jossa on mahdollisimman monta kiellettyä tai epäterveellistä asiaa. Voit poimia asiat kertomuksesta tai keksiä ne itse.

~ Millaisen kuvan sinä tekisit kertomuksesta? Piirrä.