Lapsivedet meni

Kari Levola

Ennakoi!

~ Mitä näet kertomuksen kuvassa?

  • Missä henkilö on?
  • Mitä hän tekee?
  • Mitä yksityiskohtia kuvassa on?

~ Millainen kertomus voisi olla kuvan perusteella? Entä kertomuksen nimen perusteella?

Keskustele ja pohdi!

~ Onko kertomuksen minäkertoja tyttö vai poika? Mistä päättelet niin?

~ Millaiset välit kertomuksen minäkertojalla ja isosiskolla on?

~ Mitä minäkertoja teki synnytyssairaalassa?

  • Miltä hänestä tuntui?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Onko sinulla sisaruksia?

  • Millaiset välit sinulla on sisarustesi kanssa? Miksi?

~ Onko sinulla pienempiä sisaruksia? Onko tutuillasi pieniä vauvoja?

  • Millaisia vauvat ovat?

~ Oletko koskaan hoitanut pientä lasta?

  • Miten hoitaminen onnistui?

~ Tuliko kertomuksesta mieleen jokin tilanne omassa elämässäsi? Mikä?

~ Mitä mieltä olit kertomuksesta? Miksi?

Kirjoita!

~ Mitä synnytykseen liittyviä sanoja kertomuksessa mainitaan? Kirjoita. ♦

~ Mitä minäkertoja sanoo isosiskostaan? Millainen isosisko on? Kirjoita.

~ Kirjoita kertomus uudelleen niin, että minäkertojana on äiti, isosisko tai synnytyssairaalan sairaanhoitaja. Suunnittele kertomus ensin esimerkiksi ajatuskartan avulla.

Toimi!

~ Dramatisoikaa hoitajan ja minäkertojan välinen keskustelu.

~ Ikäkokeilu:

→ Menkää liikuntasaliin tai muuhun paikkaan, jossa mahtuu liikkumaan.
→ Liikkukaa vapaasti tilassa. Kaikki ovat ensin 1-vuotiaita, sitten 2-, 3-, 7-, 13-, 30-, 50- ja lopulta 80-vuotiaita. Miten ihmisen liikkuminen muuttuu, kun hän kasvaa ja vanhenee?
→ Voitte kokeilla samaa myös arvausleikkinä. Yksi esittää ja muut arvaavat, minkä ikäinen hän on.

Piirrä!

~ Piirrä naistenlehti.

~ Piirrä Korppi-vauva.

~ Millaisen kuvan sinä tekisit kertomuksesta? Piirrä.