Liittymät

Kari Levola

Ennakoi!

~ Mitä näet kertomuksen kuvassa?

~ Millainen kertomus voisi olla kuvan perusteella? Entä kertomuksen nimen perusteella?

Keskustele ja pohdi!

~ Miksi Markus etsi apua kirjasta?

  • Mikä ongelma hänellä oli?

~ Miten Markus lähestyi tyttöä?

  • Onnistuiko hän yrityksessään?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Miksi kiinnostavaa ihmistä on joskus vaikea lähestyä?

~ Milloin olet viimeksi jutellut tuntemattoman kanssa?

  • Pitäisikö ihmisten mielestäsi puhua enemmän myös tuntemattomille?
  • Miten sinä aloittaisit keskustelun tuntemattoman kanssa?

~ Tuliko kertomuksesta mieleen jokin tilanne omassa elämässäsi? Mikä?

~ Mitä mieltä olit kertomuksesta? Miksi?

Kirjoita!

~ Kenelle sinä soitat eniten. Kirjoita luettelo. ♦

~ Mistä tuntemattoman kanssa voisi puhua? Keksi ja kirjoita aiheita.

~ Kirjoita yksi vuoropuhelu, jossa keskustelet tuntemattoman kanssa.

~ Jatka kirjan kertomusta. Suunnittele kertomus ensin esimerkiksi ajatuskartan avulla.

  • Miten tyttö reagoi Markuksen kommenttiin?
  • Tutustuvatko he lopulta toisiinsa?

Toimi!

~ Kohtaamisia:

→ Kävelkää vapaasti luokassa.
→ Kätelkää vastaantulevaa ja aloittakaa lyhyt keskustelu jostakin aiheesta.
→ Jatkakaa matkaa ja kohdatkaa seuraava vastaantulija.

Piirrä!

~ Piirrä runokirja.

~ Piirrä Markuksen ja tytön kohtaaminen.

~ Millaisen kuvan sinä tekisit kertomuksesta? Piirrä.