Rakkautta ja salmiakkia

Kari Levola

Ennakoi!

~ Mitä näet kertomuksen kuvassa?

~ Mitä yksityiskohtia kuvassa on?

~ Millainen kertomus voisi olla kuvan perusteella? Entä kertomuksen nimen perusteella?

Keskustele ja pohdi!

~ Miten kertomus muuttuisi, jos salmiakin tilalle vaihdettaisiin jokin toinen asia, vaikkapa alkoholi?

~ Entä jos salmiakin tilalle vaihdettaisiin toinen ihminen?

~ Miksi poika pakotti tytön valitsemaan?

  • Miksi hän muutti mieltään lopussa?
  • Toimiko poika mielestäsi oikein?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Mikä asia on sinulle niin tärkeä, että siitä olisi vaikea luopua?

~ Onko sinulla ollut riitaa jonkun kanssa?

  • Miten se sovittiin?

~ Miksi riitojen sopiminen on tärkeää?

~ Voiko kahta asiaa rakastaa yhtä paljon? Entä yhtä aikaa?

~ Tuliko kertomuksesta mieleen jokin tilanne omassa elämässäsi? Mikä?

~ Mitä mieltä olit kertomuksesta? Miksi?

Kirjoita!

~ Mitä erilaisia salmiakkikarkkeja tiedät? Kirjoita luettelo. ♦

~ Tyttö kertoo äidilleen viestillä, että he ovat sopineet pojan kanssa. Kirjoita viesti, jonka tyttö lähettää.

~ Tyttö tulee kotiin ja puhuu äitinsä kanssa. Kirjoita vuoropuhelu.

~ Kirjoita kertomus siitä, miten tyttö joutui sairaalaan. Suunnittele kertomus ensin esimerkiksi ajatuskartan avulla.

Toimi!

~ Suunnittele ja nimeä uusi salmiakkikarkki. Keksi karkillesi houkutteleva mainos, ja esitä se sitten muille. Miksi juuri uusi karkki on parempi kuin muut?

→ Jos mainoksen esittäminen yksin tuntuu epämiellyttävältä, voi mainoksia suunnitella ryhmissä.

~ Millaisista asioista voi syntyä riitoja? Dramatisoikaa erilaisia tilanteita. Voitte myös miettiä, miten riidat saadaan sovittua.

Piirrä!

~ Piirrä sarjakuva, jossa tyttö syö salmiakkia varastoon.

~ Piirrä tyttö ja poika kohtaamassa pojan luona.

~ Millaisen kuvan sinä tekisit kertomuksesta? Piirrä.