Kertomustehtävät

Kaikki kirjan tekstit on jaoteltu karkeasti neljään eri aihepiiriin: arki, seurustelu ja rakkaus, kauhu ja absurdit kertomukset. Jokaiseen 34 tekstiin on omat kertomustehtävät, joista opettaja voi poimia haluamansa tehtävät kullekin oppilaalle.

Kertomuksiin liittyviä tehtäviä on viiden otsikon alla:

  • Ennakoi!
  • Keskustele ja pohdi!
  • Kirjoita!
  • Toimi!
  • Piirrä!

Tehtävien tärkeimpänä tavoitteena on lukukokemus ja siitä keskustelu. Kirjoittamis- ja piirtämistehtäviä lukuun ottamatta kaikki tehtävät on tarkoitus tehdä suullisesti. Tärkeintä on, että kertomukset herättävät keskustelua ryhmän kesken.