Maailman peili

Maailman peili jakautuu kahteen aihealueeseen, jotka ovat nimeltään Yhteiselämän perusteita sekä Luonto ja kestävä tulevaisuus. Ensimmäisessä käsitellään yhteisön ja yhteiskunnan peruskysymyksiä, yksilöiden vastuuta, politiikkaa, sotaa ja rauhaa sekä hyvinvoinnin jakautumista maailmassa. Toisessa pohditaan erilaisia aikakäsityksiä, uskomuksia, tietoa ja ihmisen suhdetta ympäristöön, ilmastonmuutosta sekä kestävän kehityksen periaatteita.


Julkaistu 2019