Kansien orientoivat tehtävät

Kansikuva

Kuvittaja kertoo kuvastaan

“Kanteen on kuvitettu ryhmä nuoria vuoren rinteellä pitämässä lepotaukoa kiipeämisestä. Kiipeämisen ajatus liittyy sekä henkilökohtaiseen kasvuun että moniin nykyajan ihmisten elämään vaikuttaviin asioihin, joita voi ajatella kasvun kautta, kuten talouteen ja ympäristöongelmiin. Vuoren rinteen oikeassa laidassa, minne kiipeilijöiden reitti johtaa, voi nähdä kolme vaihtoehtoista reittiä: yksi johtaa ylös kohti jyrkkenevää, synkän ja vaarallisen näköistä rinnettä, toinen loivasti oikealle ja kolmas näyttää tippuvan jyrkästi alaspäin. Näiden voi ajatella kuvaavan mahdollisia tulevaisuuksia.

Kuvan taustalla maisemassa erottuvat asiat liittyvät kirjan teemoihin. Vasemmassa alareunassa näkyy Stonehenge-tyyppinen kivikehä ja oikeassa ylälaidassa nykyaikainen observatorio, jotka ainakin osittain ovat palvelleet eri aikakausina samaa tarkoitusta: maailmankuvan muodostamista. 

Lisäksi taustalla erottuu suurkaupunki sekä joitakin eläimiä. Kuvan henkilöiden toiminta liittyy kirjassa käsiteltäviin teemoihin oikeudenmukaisuudesta. Eväänä olevaa piirakkaa jaetaan tasapuolisesti kiipeilijöiden kesken. Voidaan myös pohtia hahmojen suhdetta luontoon:
muistavatko he poimia mukaansa maahan tippuneen käärepaperin?”

Kuvatehtävät

  1. Kuvittele olevasi kuvassa. Minkä polun valitsisit? Minkälaista kulku on valitsemallasi polulla? Onko se helppoa, vaikeaa, vaarallista?
  2. Mihin kolme eri suuntiin vievää polkua vievät? Keskustele parisi kanssa.
  3. Mihin haluaisit kuvassa mennä? Miksi?
  4. Mitä retkeilijöiden pitäisi tehdä, ennen kuin jatkavat matkaansa?

Sisäkannet

Sisäkansiin on lueteltu kestävän kehityksen tavoitteita.

Tehtävät

  1. Katso sisäkansissa olevia väripohjille kirjoitettuja kestävän kehityksen tavoitteita. Mitkä kolme olisivat sinulle tärkeimmät, jos joutuisit autiolle saarelle?
  2. Onko joukossa sanoja, joita et ymmärrä?