Suomessa on kaksi kansankirkkoa

Vuonna 2018 luterilaiseen kirkkoon kuului maan väestöstä hieman yli 70 %. Ortodoksisen kirkon jäseniä on 1,1 % (noin 61 000). Suomessa on ortodokseja huomattavasti enemmän kuin kirkon virallisessa rekisterissä. Osa ortodoksisen taustan omaavista maahanmuuttajista ei ole rekisteröitynyt kirkon viralliseen rekisteriin.

Muihin uskontoihin kuuluvia väestöstä oli 1,6 %, heistä suurin ryhmä on islaminuskoiset. Heitä on lähes yhtä paljon kuin ortodokseja (joidenkin arvioiden mukaan lähes 70 000). Kirkkoon kuulumattomia oli 23,5 %.