Kuoleman kohtaaminen

Ortodoksisessa kirkossa vainaja siunataan kirkossa. Siunaustoimitus on kirkon pyhä toimitus, mutta se ei ole sakramentti. Vastaavanlainen toimitus on esimerkiksi kodin siunaaminen.  Vainajan siunaamisen kirkollinen väri on valkoinen. Se kuvastaa ylösnousemusta.

Toimituksen alussa kirkon vahtimestari jakaa saattoväelle tuohukset. Ne palavat yhteisen rukouksen merkkinä siihen saakka, kun toimituksessa seuraa vainajan hyvästeleminen. Ensin vainajan hyvästelevät lähiomaiset ja sukulaiset. Heidän jälkeensä tulevat ystävät ja tuttavat. Kun vainajaa hyvästellään arkun ääressä, vainajan ylle tehdään ristinmerkki, otetaan tämän rinnalla oleva ikoni ja suudellaan sitä. Myös ei-ortodoksit voivat toimia tällä tavalla. Kädellä voidaan myös koskettaa vainajan poskea. Hyvästelyn jälkeen hyvästelijät voivat vielä kääntyä lähiomaisiin päin ja kumartaa heille kevyesti osoittaen tällä tavoin osanottoaan tapahtuneen johdosta.

Hyvästelyn jälkeen pappi siunaa ruumiin laittaen hänen ylleen hiekkaa ristinmuotoisesti. Pappi laittaa kasvoliinan takaisin paikoilleen, ja arkku suljetaan. Kirkosta poistuessaan arkunkantajat kulkevat papin ja laulajien jäljessä. Muu saattoväki seuraa arkkua. 

Hautaan lasketun vainajan kasvot ovat itään päin. Ennen haudan päälle asetettavaa väliaikaista suojakupua toimitetaan litania. Sen päätteeksi pappi ja saattoväki voivat heittää arkulle maata. Omaiset voivat myös luoda haudan umpeen itse, joskin seurakunta viimeistelee haudan peittämisen. Seppeleet lasketaan joko kirkossa tai haudalla tilanteen mukaan. Mikäli ne on laskettu ensin kirkossa, jolloin on myös luettu muistolauseet, haudalla niitä ei enää toisteta.

Ortodoksivainajan haudalle tulee perinteen mukaan laittaa risti tai puinen hautamuistomerkki, grobu. Grobu on ikään kuin vainajan ”mökki”. Tämä perinne on tosin jäänyt vuosikymmenien saatossa vähemmälle. Kreikkalaisessa perinteessä nämä kaksi, risti ja hautamuistomerkki, yhdistyvät. Vainajat haudataan marmorisiin, jopa pieniä taloja muistuttaviin hautamuistomerkkeihin. Niiden risteissä on emaloitu valokuva vainajasta. Valokuvin varustettuja hautakiviä voi tavata nykyään venäläisten hautausmaiden uusilla haudoilla. 

Tehtävä opettajan kanssa

Tarkastele kuvaa ja selvitä:

1. Missä on muistelupöytä?
2. Minkä niminen pöytä on keskellä edessä?
3. Kenen ikoni on kirkon takaosassa?
4. Mitä muuta kuvasta tulee mieleesi?

Liite
Liite