Kirkkorakennus

Ortodoksinen kirkko rakennetaan aina itä‒länsi-suuntaiseksi. Alttari sijaitsee kirkon itäpäädyssä. Sitä kutsutaan myös ylösnousemuksen suunnaksi.  Suomessa olevissa ortodoksisissa kirkoissa ei ole istuinrivejä luterilaisen kirkon tapaan. Käytäntö on peräisin venäläisestä luostariperinteestä, jossa kirkoissa ei ole ollut istuimia tai penkkirivejä. Joitakin istuimia on voinut olla kirkon seinustoilla. Käytäntö on edelleen voimassa Venäjän kirkoissa. Istuinrivejä ei pääsääntöisesti ole myöskään romanialaisissa tai bulgarialaisissa seurakuntakirkoissa.  Sen sijaan kreikkalaiseen kirkkoperinteeseen istuinrivistöt kuuluvat.

Tehtävä opettajan kanssa

1. Miksi jumalanpalveluksia varten on rakennettu oma paikka, kirkko?

Kirkko on jumalanpalveluksia varten. Siellä ovat ikonit ja kaikki tarvittavat välineet. Kreikassa kirkot ovat yleensä aina auki. Ihmiset voivat käydä siellä rukoilemassa vaikkapa ennen töihin tai kouluun menoa.

2. Voiko jumalanpalveluksia toimittaa muualla kuin kirkossa?

Sana kirkko ei oikeastaan tarkoita rakennusta vaan yhteen kokoontunutta Jumalan kansaa. Sana kirkko tulee kreikankielisestä sanasta ”ekklisia”. Se tarkoittaa ”yhteen kutsuttujen joukkoa”.

Varhaisen kirkon jumalanpalveluksia toimitettiin kodeissa ja sodan jälkeen Suomessa joissakin yleisissä tiloissa, kuten kouluissa.

Myös luonnossa on toimitettu jumalanpalveluksia. Silloin papilla on oltava mukanaan palveluksiin tarvittavat välineet, muun muassa antiminssiliina, joka korvaa pyhän pöydän.

3. Tarkastele kirkkojen sisäkuvia.

a) Kirjoita jokaisesta kuvasta vähintään kaksi asiaa, jotka kiinnittivät huomiosi.
b) Etsi tietoa, kenelle henkilölle tai mille tapahtumalle kirkko on pyhitetty?

4. Tutki kuvaa uhripöydästä yhdessä opettajan kanssa. Mitä esineitä ja asioita tunnistat siitä? Tutkikaa myös kuvaa ehtoollisleivistä.

5. Tarkastele kuvaa papistosta. 

  1. Mistä tunnistat papin?
  2. Mistä tunnistat diakonin?
  3. Kuinka monta pappia on kuvassa?
  4. Kuinka monta diakonia on kuvassa?
Liite
Liite