Kristus ja Neitsyt Maria ikoneissa

Kristuksen ja Neitsyt Marian ikonit voidaan jakaa tiettyihin tyyppeihin:

Kristus-ikonit

Kristuksen ikoneihin liittyy kaksi erilaista esitystapaa. Kristuksen Käsittätehty -ikonissa (kr. Αχειροποίητα, ven. Нерукотворный образ Христа) kuvataan Kristuksen kasvot. Se perustuu Raamatun kertomukseen, jossa sairastava Edessan kuningas Abgar toivoi Kristuksen tulevan parantamaan hänet. Itsensä asemasta Kristus lähetti liinan, johon hän oli pyyhkinyt kasvonsa. Kasvojen piirteet olivat jääneet liinaan. Sen vastaanotettuaan kuningas tunsi parantuneensa.

Käsittätehty-ikonia tunnetumpi on Kristus Kaikkivaltias -ikoni. Sen kreikankielinen nimi on Pantokrator (kr. Παντοκράτωρ, ven. Вседержи́тель). Ikonostaasissa kuninkaan ovien oikealla puolella olevassa Kaikkivaltias-ikonissa Kristus istuu valtaistuimella ja siunaa oikealla kädellä. Vasemmassa kädessä on evankeliumikirja tai kirjakäärö. Evankeliumin tekstissä tavallisesti lukee: Minä olen maailman valo. Se, joka minua seuraa, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo(Joh 8: 12). Myös muita Raamatun sitaatteja on käytössä (Matt. 11:28–29, 25–34; Joh. 6:51, 7:24, 8:12, 10:9 tai Ilm. 1:8). Seinämaalatuissa kirkoissa Pantokrator-ikoni on myös keskuskupolissa. Silloin siihen on kuvattu Kristuksen kasvot, siunaava käsi ja evankeliumikirja. Kupolissa olevan Kristuksen katse on usein kunnioitusta herättävän julma. Se viittaa hänen tehtäväänsä elävien ja kuolleiden tuomarina. Ikonissa lihaksi tulleella Kristuksella on päällään kaksi viittaa. Ne symboloivat hänen kahta luontoaan. Punainen alusviitta merkitsee Kristuksen jumaluutta. Syntymässään Kristus otti päälleen ihmisluonnon. Sitä kuvastaa ikonissa olevan päällysviitan sininen väri. Kristuksen ikonin sädekehän sisällä on kaksoisristi jumaluuden ja ihmisyyden kuvastajana. Sädekehän kreikankieliset kirjaimet Ο ωΝ tarkoittavat: ”Minä olen se, joka olen” (2. Moos. 3:14). Ikonissa on myös lyhennys hänen nimestään ΙC (Jeesus) ΧC (Kristus).  Oikean siunaavan käden sormet muodostavat samat kirjaimet eli Kristuksen monogrammin. Viittojen väri ja sävyt voivat vaihdella ikonityylistä riippuen.

Kolmas Kristus-ikonin tyyppi (Pantokrator-muunnelma) on harvinaisempi Vapahtaja voimassaan -ikoni. Siinä Kristus istuu kirkkaudessaan valtaistuimella ympyrän tai soikion sisällä kädessään avonainen kirja. Ikonin pyöreä tai soikea kehä (mandora) kuvaa iankaikkisuutta ja taivasta. Ikonin nelikulmio kuvastaa maata ja sitä, kuinka Kristus tuli pelastamaan ihmiskunnan. Sen kulmissa ovat evankelistojen tunnukset: ihmishahmoinen enkeli (Matteus), kotka (Johannes), härkä (Luukas) ja leijona (Markus). Ikonissa on myös enkeleitä ja kuusisiipisiä serafeja.

Neitsyt Marian ikonit

Neitsyt Marian ikoneissa on kolme yleistä ikonityyppiä. Kaikissa niissä on kreikankieliset kirjaimet ΜΡ ΘΥ. Kirjaimet ovat lyhenne sanoista Mitr Theu eli Jumalan äiti. Ikonityypistä riippuen Neitsyt Marian otsalla ja hänen olkapäillään on tähti. Nämä kolme tähteä symboloivat hänen neitsyyttään.

Ikonostaaseissa kuninkaan ovien vasemmalla puolella oleva ikoni on yleensä Tiennäyttäjä Jumalanäiti (kr. Οδηγήτρια, ven. Путеводи́тельница). Ikonin tunnistaa siitä, että Neitsyt Maria osoittaa oikealla kädellä sylissään olevaa Kristus-lasta, Opastajaa.  Tavallisesti Neitsyt Marian ikoneissa hänen päällään on punainen tai punasävyinen viitta. Viitta voi olla myös sinivihreä. Ikoneissa vähemmän esillä oleva alusviitta on sininen. Värien tulkinta on päinvastainen Kristuksen ikoniin verrattuna. Neitsyt Maria oli ihminen – sininen alusviitta, mutta hän sai päälleen pyhän tehtävän ja hänestä tuli Jumalan synnyttäjä – punainen päällysviitta. (On hyvä huomata, että ikonien värien tulkinta on tullut ikonitaiteeseen myöhäisessä vaiheessa ja niillä voi olla teologisesti hieman toisistaan poikkeavia merkityksiä.) Valamon luostarissa Heinävedellä oleva ihmeitätekevä Konevitsalainen Jumalanäidin ikoni edustaa Tiennäyttäjä-tyyliä. Samaa tyyliä edustaa myös Lintulan luostarissa oleva vihreätaustainen Jerusalemin Jumalanäidin ikoni.

Ennusmerkki-ikonilla (kr. Η Παναγία του σημείου, ven. Знамение Пресвятой Богородицы) on useita nimityksiä. Sitä kutsutaan myös Neitsyt Marian orantti - tai znamenie (merkki) -ikoniksi. Kreikankielinen rukousta tarkoittava orantti-sana kuvastaa tämän ikonityypin sanomaa. Ikoni esittää seisomassa olevaa rukoilevaa Neitsyt Mariaa, joka on kohottanut kätensä rukousasentoon. Ikonissa Kristus on kuvattu äitinsä rinnan päälle. Kristuksen kädet ovat joko siunausasennossa tai vain oikea siunaa ja vasemmassa kädessä on kirjakäärö. Lintulan luostarin kirkon alttarin takaosan suuri ikoni kuuluu tähän ikonityyliin.

Hellyyden Jumalanäiti -ikoni (kr. Ελεούσα, ven. Умиление) kuvastaa äidin ja lapsen läheistä suhdetta. Ikonissa Kristuslapsi on painanut poskensa Neitsyt Marian poskea vasten. Neitsyt Marian katseessa voi havaita surumielisyyttä Poikansa tulevan kohtalon vuoksi. Ikonista välittyy vahvasti inhimillisyys. Ikonityyppi on tullut suosituksi erityisesti venäläisessä ikonimaalausperinteessä. Tämän vuoksi siitä on maalattu Venäjällä useita paikallisia versioita. Tavallisesti ne liittyvät jonkin alueen luostareihin tai historiallisiin tapahtumiin. Sellaisia ovat Vladimirilainen, Tihvinäläinen ja Donin Jumalanäidin ikoni. Tämä ikonityyppi tunnetaan myös toisella nimellä Suloisesti Suuteleva Jumalanäiti (Παναγιά Γλυκοφιλούσα).

Tunnettuja ikonityyppejä ovat myös Pokrovan eli Neitsyt Marian suojeluksen ikoni (kr. Η Αγία Σκέπη, ven. Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы) ja Valamolainen Jumalanäidin ikoni. Ikonityypeiltään ne muistuttavat toisiaan, sillä molemmissa Neitsyt Maria seisoo pilven päällä. Pokrovan ikonissa Marian käsivarsilla on liina. Ikonissa hänen ympärillään voi olla myös profeettoja, apostoleja ja enkeleitä.  Aihe liittyy Konstantinopolin pelastumiseen vihollisen hyökkäykseltä 900-luvun alussa. Valamolaisessa Jumalanäidin ikonissa Kristus-lapsi on äitinsä sylissä oikea käsi kohotettuna siunaavaan asentoon.

Tehtävä opettajan kanssa

1. Alttarin ikonostaasissa olevassa avoimessa evankeliumikirjassa voi olla erilaisia Raamatun kohtia, esimerkiksi ”Minä olen A ja O, alku ja loppu” (Ilm. 1:8).
Katso kuvaa sivulta 64. Mikä teksti siihen on kirjoitettu?  (Teksti löytyy Joh. 10:9)

2. Neitsyt Marian ikoneja on nimetty myös eri kaupunkien tai paikkakuntien mukaan. Tällainen on esimerkiksi Neitsyt Marian Tihvinäläinen ikoni.
a) Etsi verkosta muita vastaavia ikoneja ja kirjoita ne vihkoon.
b) Kuuluuko ikoni johonkin edellä kuvatuista kolmesta ikonin päätyypistä?
c) Mihin päätyyppiin se kuuluu?
d) Miten ikoni on erilainen muihin verrattuna?
e) Mihin ikonityyppiin kuuluvat sivujen 64 ja 156 ikonit?

3. Pohdi opettajan kanssa, miksi Neitsyt Maria osoittaa aina kädellään Kristus-lasta eikä häntä ole yleensä koskaan kuvattu yksin.
Neitsyt Maria osoittaa, ettei ikonin varsinainen ”tähti” ole hän, vaan Kristus. Neitsyt Maria saa merkityksen Kristuksen kautta. Jos Neitsyt Maria ei olisi synnyttänyt Kristusta, hän olisi ollut tavallinen juutalainen nainen.