Pyhät ihmiset ja enkelit ikoneissa

Pyhät ihmiset ovat kuuluneet näkyvään, taistelevaan seurakuntaan. Pyhityksen jälkeen heistä on tullut näkymättömän, riemuitsevan seurakunnan jäseniä. Pyhiä voidaan luokitella eri tavoin. Tunnetuimpia pyhiä ihmisiä ovat apostolit, eri aikoina eläneet marttyyrit sekä askeetit ja kilvoittelijat. Raamatussa selkeän ryhmän muodostavat Vanhan testamentin patriarkat ja profeetat. Uudessa testamentissa pyhiä ihmisiä ovat Johannes Kastaja, edellä mainitut apostolit sekä Jumalansynnyttäjä, Neitsyt Maria. Ortodoksisten kirkkojen ikonostaaseissa sen ylempiin kerroksiin on tavallisesti kuvattu Vanhan testamentin patriarkkoja ja profeettoja. Askeetikot ja kilvoittelijat eivät yleensä kuulu ikonostaasiin, mutta heitä on kuvattu erillisissä ikoneissa.

Pyhiksi ihmisiksi luetaan myös pyhittäjät eli luostarien perustajat, esimerkiksi Valamon luostarin perustajat ja Kristuksen tähden houkat. Heistä meitä lähellä oleva ja tunnettu esimerkki on Ksenia Pietarilainen

Enkelit kuuluvat näkymättömien, ruumiittomien voimien joukkoon. Kreikankielinen enkeliä tarkoittava sana merkitsee sanoman eteenpäin viejää eli lähettilästä. Ikoneissa esiintyviä tunnetuimpia enkeleitä ovat arkkienkelit Gabriel ja Mikael. Heidät on yleensä kuvattu alttarin sivuovissa. Harvemmin kuvattu on ylienkeli Rafael.  Ylienkelit kuuluvat yhdeksänasteisen enkelhierarkian alimpaan tasoon. Korkeimpaan tasoon kuuluvat serafit, kerubit ja valtaistuimet. Herraudet, viisaudet ja vallat kuuluvat keskitasoon ja alimmalle tasolle mainittujen ylienkelien lisäksi hallitukset ja enkelit.

Enkelten tasoissa on selkeästi tunnistettavia ominaisuuksia. Serafit kuvataan kuusisiipisinä olentoina. Kahdella siivellä he peittävät kasvonsa, kahdella piilottavat ruumiinsa ja kahdella lentävät. Tavallisesti ihmiskasvoisiksi kuvatut kerubit tunnistaa siitä, että heillä on kaksi siipeä vähemmän. Kasvot voivat olla myös puoliksi ihmisen, puoliksi leijonan tai härän. Kolmas selkeä ja osittain edellisiä muistuttava ikoneissa kuvattujen enkelien ryhmä on valtaistuimet. Heidät kuvataan tulisina pyörinä, joissa on kuusi silmiä sisältävää siipeä. Herraudet, voimat ja hallitukset kuvataan yleensä diakonin pukuun, sotilasasuun tai viittaan puettuina parrattomina nuorukaisina.

Tehtävä opettajan kanssa

Katso sivun 62 kuvaa ikonostaaseissa.

1. Kuinka monta enkeliä siinä on?
2. Keitä he ovat?
3. Missä kohtaa ikonostaasia he ovat?

Liite