Rukous kodissa

Joskus kodissa ikoni on laitettu kiotan eli ikonikaapin sisälle. Ikonikaappi on usein tehty puusta ja se voi olla koristeellinen. Sen sisällä voidaan säilyttää esimerkiksi vihkituohuksia. Kiotan tarkoituksena on suojata ikonia lialta ja pölyltä. Ikonikaappeja on tehty 1700-luvun lopulta alkaen.

Tehtävä opettajan kanssa

1. Miten kodista näkee, että se on ortodoksinen?

2. Voiko ikoni olla kodissa joka ei ole ortodoksinen?

3. Miksi luetaan iltarukous? Mitä ”hyötyä” siitä voi olla?
Iltarukous tuo turvallisuuden tunteen ja lapsi nukkuu levollisemmin.

4. Miten eri uskonnoissa rukoillaan?
Jos luokassa tai koulussa on eri kulttuurien edustajia, asiasta voi keskustella tai pyytää vieraita oppitunnille.

5. Suunnittele kotialttari.
Ikonit voi etsiä tietokoneelta ja liimata vihkoon tai ikonit voi piirtää itse.

6. Tee oma rukouskirja.
Etsi muutama sopiva rukous Rukous- ja hartauskirjasta ja siirrä ne erilliselle paperille. Kirjan voi koristella. Suurifonttisen kirjan/lehtisen voi tehdä myös vanhalle ihmiselle lahjaksi.

7. Tee rukouskirjan sivut eläville ja kuolleille omaisille/tutuille.

PELASTA PALVELIJASI                                                     SAATA HERRA LEPOON PALVELIJASI

NIMI:                                                                              NIMI:

Liite