Minä olen ortodoksi

Käsitteitä
kirkko: ortodoksinen kirkko

kirkon jäsen: ortodoksi

Keskustelunaiheita
Mihin kirkkoon suurin osa suomalaisista on kastettu? Kun ortodoksinen pappi kastaa lapsen/aikuisen, hänestä tulee ortodoksisen kirkon jäsen.

Isompien oppilaiden kanssa voi keskustella siitä, miksi lapsi kastetaan jo pienenä? Miksi jotkut eivät halua kastaa lasta lainkaan?

Näkökulmia
Uskovat vanhemmat haluavat lapselleen parasta ja siksi haluavat, että lapsi kastetaan. Näin lapsi pääsee jo pienenä kirkon jäseneksi ja voi osallistua kaikkeen kirkon toimintaan.

Jos vanhemmat eivät ole kirkollisia, he jättävät päätöksen kasteesta lapselle itselleen sitten kun hän on siinä iässä, että pystyy päättämään asiasta itse. Mitä oppilaat ajattelevat asiasta?

Millaisia asioita on otettava huomioon ekumeenisessa kodissa? Miten uskontoon liittyvistä asioista pitää keskustella?

Tehtävä opettajan kanssa

1. Mistä tunnistaa, että joku koti on ortodoksinen?

2. Keskustele sellaisen luokkakaverin kanssa, joka ei ole ortodoksi. Mitä hän ajattelee siitä, että olet ortodoksi? Näkyykö se jotenkin? Mitä sinulle merkitsee, että olet ortodoksi?

3. Haastattele isovanhempaa tai jotakin vanhempaa henkilöä. Millaista oli olla ortodoksi silloin kun hän oli nuori/lapsi?

Liite