Liturgia

Jos opetusryhmässä on oppilaita eri ortodoksista maista, aihetta voi käsitellä yhdessä oppilaiden kanssa siten, että he kertovat mahdollisuuksien mukaan omista kokemuksistaan ja havainnoista kirkon eri jumalanpalveluksista.

Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelusperinteessä on kaksi pääkäytäntöä, kreikkalainen ja slaavilainen jumalanpalveluskäytäntö. Suurin ero on liturgian ja vigilian välillä.

Slaavilaisessa perinteessä iltapalvelus eli vigilia koostuu kolmesta osasta. Ne ovat ehtoopalvelus, aamupalvelus ja ensimmäinen hetki. Sunnuntain ja juhlapäivien liturgiaan ei seurakuntakäytänteiden mukaan kuulu muita palveluksia. Luostarikäytännöt voivat poiketa tästä riippuen siitä, mihin vuorokaudenaikaan liturgia toimitetaan.

Kreikkalaisen käytännön mukaan illalla toimitetaan pelkästään ehtoopalvelus. Seuraavan päivän liturgia alkaa aamupalveluksella. Tämän vuoksi kreikkalainen sunnuntain muun juhlapäivän liturgiapalvelus on huomattavasti ajallisesti pidempi, vähintään noin kaksi tuntia. Muutoin jumalanpalvelukset ovat rakenteeltaan ja sisällöiltään samanlaiset.

Ortodoksisessa kirkossa on yleisimmin käytössä Johannes Krysostomoksen 300-luvulla laatima liturgian kaava. Toinen tunnettu liturgian järjestys on nimetty Basileios Suuren mukaan. Hänen laatimansa kaavan mukaan liturgia toimitetaan suuren paaston sunnuntaisin ja hänen muistopäivänään.

Venäläisessä perinteessä jumalanpalveluskieli on kirkkoslaavi. Kreikkalaisessa perinteessä käytetään vanhaa kreikkaa. Sitä voidaan pitää nykykreikan ja Uuden testamentin kreikan välimuotona. Kummassakaan kieliperinteessä kirkkokansa ei juurikaan ymmärrä jumalanpalveluskieltä. Myös Suomessa jumalanpalveluskieli oli kirkkoslaavi aina 1860-luvulle saakka. Itsenäisessä ortodoksisessa kirkossa periaatteena on, että palvelukset toimitetaan kansan kielellä, kuten esimerkiksi Romaniassa ja Bulgariassa.

Afrikkalaisessa perinteessä on erilaista tapakulttuuria. Jumalanpalveluksia säestetään rummuilla ja kirkkoon tullessa riisutaan kengät. Jumalanpalveluksissa kansa käyttää yleensä valkoista kirkkovaatetta.

Liite
Liite