Sakramentit eli mysteeriot

 Raamatussa mainitaan kaksi sakramentteihin rinnastettavaa pyhää toimitusta. Ne ovat Kristuksen asettama ehtoollinen (Matt. 26:26-29) ja hänen antamaansa lähetyskäskyyn liittyvä kaste (Matt. 28:18–20).

Luterilaisen kirkon opetuksen mukaan vain näitä kahta pidetään Kristuksen asettamina sakramentteina. Katolisessa kirkon näkemyksen mukaan sakramentteja on täsmälleen seitsemän.

Ortodoksisessa kirkossa sakramenttien lukumäärä on vuosisatojen aikana vaihdellut. Enimmillään niitä on ollut jopa kolmetoista. Esimerkiksi hautauspalvelus, kirkon vihkiminen  tai munkiksi vihkiminen on luettu sakramentteihin. Keskiajalla yhteen sakramenttiin oli saatettu yhdistää useita eri toimituksia kuten katumus ja munkiksi vihkiminen.  Ortodoksisen kirkon sakramenttien lukumäärää ei ole vahvistettu missään kirkolliskokouksessa, mutta lukumäärä seitsemän on tullut yleiseksi käytännöksi. Luvulla seitsemän on sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa monta merkitystä.

Hautaustoimitusta, veden pyhitystä, munkiksi tai nunnaksi vihkimistä kutsutaan kirkolliseksi toimitukseksi eli sakramentaliaksi.

Liite