Kaste ja mirhalla voitelu

Kristus asetti kasteen taivaaseenastumisensa aattona. Hän antoi opetuslapsilleen käskyn:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt 28:19-20).

Merkittävin kuvaus kasteesta on Apostolien teoissa (Apt. 2:41). Opetuslapset saivat päälleen Pyhän hengen ja apostoli Pietarin puheen jälkeen 3000 Jerusalemiin kokoontunutta juutalaista otti kasteen. Tapahtuman muistoksi vietetään helluntaita.

Kirkkojärjestyksen mukaan lapsi kastetaan siihen uskontokuntaan mihin hänen äitinsä kuuluu. Vanhemmat voivat keskenään myös sopia toisin. Ortodoksisen kirkon jäseneksi voidaan kastaa lapsi, jonka vanhemmat tai toinen vanhemmista on ortodoksisen kirkon jäsen. Kasteeseen tarvitaan kuitenkin molempien vanhempien suostumus.

Ortodoksinen kirkko käyttää upotuskastetta. Vedellä kolme kertaa valelu tai pirskottaminen on myös mahdollista, jos upotuskastetta ei jostain syystä voida tehdä.

Jos vastasyntynyt on vaarassa menehtyä, hänelle tehdään hätäkaste valelemalla pää kolme kertaa lausuen ortodoksisen kirkon ohjeen mukaan ”Kastetaan Jumalan palvelija (nimi) Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Jos pappia ei saada paikalle, kasteen suorittaa lapsen vanhempi tai joku muu kristilliseen kirkkoon kuuluva. Ortodoksisessa kirkossa lasta ei kasteta uudelleen, vaan hänelle toimitetaan mirhalla voitelu lapsen tilanteen sen salliessa.

Suomen ortodoksisessa kirkossa mirhalla voitelun sakramentissa käytetään mirhaa, joka on valmistettu Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin kirkossa pääsiäistä edeltävällä suurella viikolla. Toimitusta johtaa patriarkka ja häntä avustavat patriarkaatin alaisuuteen kuuluvien kirkkojen johtajat. Mirhaa valmistetaan kymmenen vuoden välein. Mirhan valmistuksen ja siunaamisen kaava on peräisin 700-luvulta. Mirha valmistetaan keittämällä eteerisistä öljyistä, viinistä, erilaisista yrteistä sekä havupuiden pihkasta.

Tehtävä opettajan kanssa

1. Piirrä kuva kasteasiasta. Suunnittele kastepuku.

2. Kotitehtävä: Selvitä missä sinut on kastettu? Kuka pappi kastoi sinut? Mikä on kirkollinen nimesi?
Nämä tiedot löytyvät kastetodistuksesta jos sellainen on tallessa.

Liite