Avioliitto

Ortodoksisessa kirkossa avioliiton sakramentti on tarkoitettu avioliiton solmimiseksi eri sukupuolta olevien henkilöiden välillä perheen perustamiseksi ja lasten synnyttämiseksi. Avioliitto voidaan solmia kirkollisesti tai maistraatissa.  Avioliiton solmimiseen liittyy myös rajoituksia. Avioliittolain mukaan alle kahdeksantoistavuotiaat eivät voi solmia avioliittoa. Erityissyistä oikeusministeriö voi kuitenkin myöntää luvan avioliiton solmimiseen myös alle kahdeksantoistavuotiaille. Iän lisäksi toinen rajoittava tekijä avioliiton solmimiselle ovat sukulaisuussuhteet. Avioliitto sukulaisuuden perusteella on kielletty neljänteen sukupolveen saakka. Esimerkiksi sisarukset, puolisisarukset tai serkukset eivät voi solmia avioliittoa. Avioliittolaki säätää, että sukulaisuussuhde voi syntyä myös adoption kautta. Myös holhouksen alaisuus voi olla avioliiton este. Ortodoksiset kirkon ovat hyväksyneet yhteisesti vuoden 1982 panortodoksisessa kokouksessa yhteiset periaatteet avioliiton solmimisen rajoituksille. Avioliiton esteenä on myös kummiuden kautta syntynyt henkinen sukulaisuus kummin, kummilapsen ja lapsen vanhempien välillä.

Pappeuden sakramentti rajoittaa avioliiton solmimista erityisesti ortodoksisen piispan kohdalla. Hän ei voi solmia avioliittoa ennen tai jälkeen piispaksi vihkimystään. Piispaksi vihittävä on tavallisesti vihitty munkiksi, ja munkkeuteen kuuluu lupaus avioliiton solmimattomuudesta. Sen sijaan papin tai diakonin tulee olla avioliitossa ennen vihkimystään, ellei tämä ole antanut selibaattilupausta tai ole vihitty munkiksi. Munkiksi vihittyjen lisäksi myöskään nunnavihkimyksen ottaneet eivät voi solmia avioliittoa luostarilupauksensa mukaisesti.

Tehtävä opettajan kanssa

Piirrä kaikki esineet, joita käytetään avioliiton sakramentissa.

Liite