Sairaanvoitelu

Sairaanvoitelun sakramentti on kirkollisista toimituksista ehkä vähiten käytössä ja huonoimmin tunnettu. Sakramentin perusta on vahvasti raamatullinen. Kristus antoi apostoleille tehtäväksi parantaa sairaita (Mt. 10:1). Apostolit käyttivät sairaiden voitelussa öljyä (Mk.6:13).

Apostoli Jaakob kuvaa evankeliumissaan (Jaak. 5: 14-16) asiaa seuraavasti:
Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi."

Apostoli Jaakob haluaa osoittaa tällä, että ruumiillisen sairauden parantamisen lisäksi ihminen tarvitsee aina myös hengellistä parantumista eli syntien anteeksi saamista. Sairaanvoitelua ei kuitenkaan tule samaistaa katumuksen sakramenttiin, vaikka katumus on osa sairaanvoitelun sakramenttia. Kirkko katsoo, että ruumiin sairaus on seurausta hengellisestä heikkoudesta. Siitä parantuminen ja ruumiillinen tervehtyminen edellyttää syntien anteeksiantoa.

Öljy symboloi sekä iloa että armoa. Lautasella olevat vehnänjyvät kuvastavat ruumiillista vahvistumista.

Tehtävä opettajan kanssa

Katso sivulta 122, mitä asioita käytetään sairaanvoitelun sakramentissa. Kirjoita tai piirrä.

Liite