Vanha testamentti, alkukertomukset

Syntiinlankeemus

Ihmiset ovat pohtineet, missä Paratiisi sijaitsee. Ortodoksisen kirkon ajattelun mukaan Paratiisi ei ole paikka.  Se tarkoittaa olotilaa Jumalan lähellä ja hänen jatkuvan huolenpitonsa alla. Kun ihminen karkotettiin Paratiisista, se tarkoitti Jumalan läheisyydestä pois joutumista. Ihmisen tuli ryhtyä tekemään työtä elantonsa eteen. Lähi-idässä oli kuivaa ja vettä oli vähän. Siksi Paratiisi on kuvattu vehreänä puutarhana aivan kuten Koraanissakin. Jumalan luona täytyi olla samanlaista. Tämä vertaus auttoi ihmisiä ymmärtämään, millaista elämä Jumalan lähellä on.

Tehtävä opettajan kanssa

1. Mitä tarkoittaa luominen?

Anna oppilaalle A4 paperi. Pyydä häntä tekemään siitä pallo. Ota pallo pois ja sano oppilaalle, että tee nyt pallo. Tällainen oli Jumalan luominen, luomista tyhjästä.

 • Jumalaa kutsuttiin isäksi, koska isä on elämän antaja. Nainen taas on kuin maa, johon sato kylvetään. Siksi Raamatun Jumala ei ole äiti vaan isä.
 • Myös kuningas ymmärrettiin elämän ylläpitäjänä. Siksi Jumalaa kutsutaan usein myös kuninkaaksi.
 • Ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan luomiskertomus ei ole ristiriidassa luonnontieteen alkuräjähdysteorian kanssa. Luomiskertomuksessa ydinajatuksena on se, että Jumala on luoja. Teksti on kirjoitettu Lähi-idän ajattelun mukaan, jossa asia tai olio tulee näkyväksi ja eläväksi vasta sitten kun se lausutaan ääneen. Siksi luominen tapahtui ”Jumalan sanan voimalla”.

2. Askartelu/draama.

Jokaisesta luomispäivästä piirretään tai leikataan lehdestä yksi kuva, esim.

 • musta/valkea paperi= pimeys, valkeus, yö ja päivä
 • taivaankansi
 • vesi, maa, kasvit
 • aurinko, kuu, tähdet
 • eläimet
 • ihminen
 • lepäämiskuva

Opettaja lukee luomiskertomuksen tai kertoo sen omin sanoin. Oppilas/oppilaat nostavat aina oikean kuvan esille sitä mukaa kuin kertomus etenee.

3. Piirrostehtävä.

Piirrä vihkoon jotakin Jumalan luomaa. Kirjoita alle: Jumala on Luoja.

4. Luova tehtävä

Katso kuvaa sivulla 215, jossa Aadam keksii eläimille nimet. Kuvittele olevasi Aadam. Millaiset nimet sinä antaisit eläimille? Kirjoita vihkoon. (Esim. jänis voisi olla pitkäkorva.)

5. Keskustelua oppilaiden kanssa:

Ihmisen tehtävä on olla Jumalan kuvana maailmassa. Ihmisestä tuli Jumalan työtoveri.
Miten ihmisen tulisi toimia Jumalan työtoverina?

 • toisia ihmisiä kohtaan?
 • luontoa ja eläimiä kohtaan?

Mitä tarkoittaa vapaa tahto?
Millaista elämä olisi, jos meillä ei olisi vapaata tahtoa?

6. Piirrostehtävä.

Piirrä hedelmäpuu. Kirjoita sen alle: ”Paratiisin ainoa kielto koski syömistä.”

7. Keskustele kaverin kanssa.

Millaisia asioita koululaisia kielletään tekemästä?