Jeesus opettaa vertauksin

Jeesuksen aikana oli yleistä puhua vertauksin. Vaikeat ja käsitteelliset asiat, kuten armo oli helpompaa ymmärtää, kun ne selitettiin asioilla, jotka olivat jokapäiväisiä.

Hyvä paimen
Kaikki paimenet tiesivät, millainen oli paimen, joka hoiti työnsä kunnolla ja tunnollisesti.

Tuhlaajapoika
Anteeksiannon esimerkki on otettu perhe-elämästä. Tuhlaajapojan alhaisen tilan vertauksena on sikopaimeneksi joutuminen. Juutalaiset pitävät sikaa saastaisena. Siihen ei kosketa eikä sen lihaa syödä.

Laupias samarialainen
Laupeuden opettamisessa käytettiin esimerkkinä samarialaisia, joka oli juutalaisessa maailmassa sekakansa, jota ei arvostettu ja jonka kanssa ei oltu missään tekemisessä. Kertomuksen päähenkilöksi ja hyväntekijäksi nousee halveksittu samarialainen.

Tehtävä opettajan kanssa

1. Dramatisoikaa kertomus Tuhlaajapojasta.

Opettaja voi laatia käsikirjoituksen joka sisältää kertomuksen pääkohdat. Oppilailla voi piirrättää myös sarjakuvan. Kertomuksen eettinen sanoma on anteeksianto.

2. Mitä Jeesus tahtoi osoittaa kertomuksella Laupiaasta samarialaisesta? Ketkä ovat tänä päivänä samarialaisten eli halveksittujen ihmisten asemassa? 

3. Dramatisoikaa kertomus Laupiaasta samarialaisesta.

 Opettaja voi laatia käsikirjoituksen joka sisältää kertomuksen pääkohdat. Oppilailla voi piirrättää myös sarjakuvan. Kertomuksen eettinen sanoma on lähimmäisen rakkaus, toisesta huolehtiminen ja ylpeyden havaitseminen ohikulkijoissa.

Liite