Uusi testamentti

Kristuksen syntymä jakaa Raamatun Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Uuden testamentin vanhimmat kirjoitukset eivät ala kronologisesti Jeesuksen syntymästä. Kristillisen kirkon jäsenet arvelivat aluksi, että Vanhan testamentin kirjoitukset ovat ainoat, jotka he tarvitsevat. Kun Jeesuksen aikana eläneet ihmiset alkoivat olla iäkkäitä, ymmärrettiin, että Kristukseen liittyviä asioita pitää kirjoittaa muistiin.

Vanhimmat Uuden testamentin kirjat on kirjoittanut apostoli Paavali. Paavalin kirjeiden tarkoituksena oli todistaa, että Jeesus oli odotettu Messias. Oppinut Paavali tunsi hyvin Vanhan testamentin tekstit ja pystyi perustelemaan puheensa Vanhan testamentin pohjalta. Hän kykeni väittelemään aikansa muiden oppineiden, myös ei-juutalaisten oppineiden kanssa.

Paavali selitti esimerkiksi, että häpeällinen ristin kuolema on osa pelastushistoriaa, jonka profetia löytyy Vanhasta testamentista.

Jeesuksen toiminnan alku

Paastottuaan 40 päivää Jeesus saapui Jordanjoelle Johanneksen kastettavaksi. Jordan virtaa nykyisen Israelin ja Jordanin rajalla Genesaretjärven läpi ja laskee Kuolleeseenmereen. Jordan on nykyisin kutistunut vaatimattomaksi puroksi, sillä sen vettä käytetään paljon kasteluun.

Jeesuksen kastepaikasta on sekä perimätietoa että historiallista näyttöä. Jordan ja Israel kiistelevät siitä kummalla puolella jokea kaste tapahtui. Niinpä kastepaikkaan voi tutustua molemmissa maissa. Kaikki, jotka tahtovat kastautua jokeen, joutuvat pukemaan ylleen valkoisen kaavun.

Jeesus valitsee opetuslapset

Jeesuksella oli paljon opetuslapsia. Kolme heistä oli erityisen läheisiä hänelle. He olivat Pietari, Jaakob ja Johannes. Jeesus valitsi opetuslastensa joukosta 12 apostolia (kreikan sana apostolos tarkoittaa lähettilästä tai ”hän joka lähetettiin”).­­ Apostolien tehtävänä oli kertoa Kristuksesta.

Kaikki 12 apostolia on kuvattu ehtoollisen asettamista kuvaavaan ikoniin. Raamatussa Matteus (Matt 10:2), Markus (Mark 3:14) ja Luukas (Luuk 6.12) sekä Apostolien tekojen kirja (Apt 1:13, 26) mainitsee nimiluettelon. Nimilistoissa on hieman eroja, sillä kaikki evankelistat eivät olleet yksimielisiä siitä ketkä olivat juuri ne kaksitoista, jotka Kristus valitsi (evankelista Johannes ei listaa apostoleja lainkaan). Nimilistojen mukaan kaksitoista apostolia ovat:

 1. Simon, lisänimetään Pietari
 2. Andreas, Pietarin veli
 3. Jaakob Sebedeuksen poika
 4. Johannes, Jaakobin veli
 5. Filippus
 6. Bartolomeus
 7. Tuomas
 8. Matteus, bublikaani
 9. Jaakob Alfeuksen poika
 10. Taddeus, jota kutsuttiin myös Juudaaksi
 11. Simon Kaneus eli Simon Kiivailija
 12. Juudas Iskariot, joka korvattiin uudella apostolilla Mattiaksella

Tehtävä opettajan kanssa

1. Katsokaa ehtoollisen asettamisen ikonia.

2. Mistä voi nähdä kuka on Johannes, opetuslapsi, jota Jeesus rakasti eniten?
Johannes nojaa Jeesusta vasten.

3. Mistä tunnistaa Juudaksen, joka petti Jeesuksen?
Juudaksella ei ole sädekehää.

4. Kirjoita opetuslasten nimet allekkain vihkoon. Piirrä kala niiden opetuslasten kohdalle, jotka olivat kalastajia.

Liite
Liite