Erilaiset oppijat ortodoksisen uskonnon opetuksessa

Yhdysryhmät

Ortodoksista uskontoa opetetaan lähes poikkeuksetta yhdysryhmissä. Eriyttäminen on opettajille haastavaa. Opettajalla on usein kahden, kolmen tai jopa neljän eri opetussuunnitelman mukaan opiskelevia oppilaita. Ryhmien sisällä on heterogeeninen joukko erilaisia oppijoita sekä maahanmuuttajia, jotka eivät ole lainkaan opiskelleet ortodoksista uskontoa. On myös opetusryhmiä, joissa valtaosa oppilaista on maahanmuuttajia, joiden kielitaito on puutteellinen.

Pyhät perinteet -kirja sopii näille ryhmille, koska kirja on kielellisesti helppo ja rakenteellisesti yksinkertainen: yhdellä sivulla tai aukeamalla esitellään vain yksi asia. Kaikkiin kirjassa oleviin tehtäviin löytyy vastaus kirjan tekstistä. Tehtäväosiossa ei ole päättelytehtäviä, jotka ovat vaikeita kielellisistä vaikeuksista kärsiville.

Maahanmuuttajat

Suomen ortodoksinen kirkko kasvaa sekä maahanmuuttajien että kirkkoon liittyjien kautta. Molemmat edellä mainitut ryhmät tarvitsevat sekä ortodoksista perustietoutta että ortodoksista sanastoa. Ortodoksisen uskonnon opetukseen osallistuu paljon maahanmuuttajalapsia ja -nuoria, joilla on puutteellinen kielitaito ja joille uskonnollinen sanasto on vierasta. Ortodoksisessa kirkossa on paljon sanoja, joita kielenkääntäjätkään eivät osaa kääntää, mikäli he eivät ole ortodoksisen kirkon jäseniä. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi kadilo (suitutusastia), tsasouna, analogi tai uhripöytä.

Kielen hallinta vaikuttaa suomea vieraana kielenä puhuvien ja kielellisistä vaikeuksista kärsivien koulumenestykseen. Jos perussanasto jää oppilaalle epäselväksi, opiskelu vaikeutuu ylemmillä luokilla. Uskonnon opetuksessa käytetty kieli on usein abstraktia ja vaatii paljon kieltä hyvin taitavaltakin.  Tämän oppikirjan tarkoitus on helpottaa sisältöjen ymmärtämistä. Pyhät perinteet -kirjassa on selitetty niin vieraat sanat kuin käsitteetkin.

Oppimisvaikeudet

Kaikissa opetusryhmissä opiskelee joukko erilaisista oppimisvaikeuksista kärsiviä. Oppimisvaikeuksia ovat muun muassa erilaiset hahmotushäiriöt, tarkkaavaisuuden häiriöt ja lukihäiriöt. Joillakin oppilailla on koulunkäyntiavustaja myös ortodoksisen uskonnon oppitunnilla, mutta usein opettaja joutuu opettamaan yhdysryhmässä sellaista oppilasta, jonka opettaminen vaatisi erityisopetuksen osaamista. Selkeä opetusmateriaali helpottaa tilannetta ja antaa oppilaalle onnistumisen tunteita.