Kohderyhmät ja kirjan käyttö

Pyhät perinteet on selkokielinen oppikirja ja suunnattu kaikille kielellisistä vaikeuksista kärsiville, kuten suomea vieraana kielenä puhuville ja oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille. Kirja sopii hyvin myös aikuisille maahanmuuttajille, jotka haluavat opetella sekä suomen kieltä että ortodoksista uskontoa. Oppikirjan tiiviin ja selkeän ulkoasun vuoksi sitä on helppo käyttää hakuteoksena. Kirjan takaosassa on helppotajuinen sanasto.

Perusopetuksen ylemmille luokille tulee usein maahanmuuttajia, joilla ei ole ollut oman uskonnon opetusta kotimaassaan, ja joiden kielitaito on heikko. Pyhät perinteet -kirjaa voi käyttää sekä kielen, kulttuurin että oman uskonnon opiskeluun. Kirja sopii myös yleisopetukseen.

Kirjassa on avattu useita käsitteitä enemmän kuin muissa perusopetuksen ortodoksisen uskonnon oppikirjoissa. Myös kaikki ikonit on selitetty. Tässä on otettu huomioon yhdysryhmien dynamiikka ja se, että opettajalla on luokassa samanaikaisesti eri opetussuunnitelmien mukaan opiskelevia oppilaita.

Oppikirjassa on huomioitu yhdysryhmissä opiskelevien maahanmuuttajien kulttuurierot. Kirjassa on tuotu esille eri maiden ortodoksisten kirkkojen kulttuuriperintöä, mikä opettaa, että ortodoksinen kirkko on globaali, mutta sallii paikalliset kulttuuriperinteet. Lisätietoa aiheesta löytyy kirjaa täydentävästä verkkomateriaalista.