Kirkolliset järjestöt

Kirkkokunnassa toimii lukuisia eri ikäisten kirkolliseen kasvatukseen ja valistustoimintaan suuntautuneita järjestöjä. Osa järjestöistä on kirkon piirissä toimivien ammattiryhmien edustajien perustamia. Useimmat järjestöt on perustettu 1950-luvun jälkeen.

Ennen 1950-luvun alkua kirkkokunnassa toimi vain yksi merkittävä kirkollinen järjestö, Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta (PSHV). Järjestö perustettiin Sortavalassa 1885 kirkon diakonia- ja sisälähetystyötä varten. Muita varhain perustettuja järjestöjä ovat Ortodoksisten pappien liitto (1929) ja Ortodoksisten kanttorien liitto (1932). Seurakunnissa PSHV:n tunnetuin toimintamuoto on tiistaiseura-toiminta.  Se tarkoittaa säännöllistä kokoontumista vuorotellen jonkun seurakuntalaisen kodissa. Tapaamisissa käsitellään jotakin kirkollista teemaa, tutkitaan Raamattua tai käydään läpi järjestön opintokokonaisuutta papin, kanttorin tai muun asiantuntijan johdolla.

Muita PSHV:n järjestötoimintamuotoja ovat ikonimaalauspiirit ja kirkkokuorot.  Järjestö vastaa vuodesta 1896 ilmestyneen Aamun Koitto -lehden julkaisemisesta. Vuoden 2012 alusta lehti muuttui Karjalan hiippakunnan lehdeksi. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa aiemman 24 numeron sijaan. Veljestön toimisto muutti Joensuusta Valamon luostariin Heinävedelle tammikuussa 2012.

Ortodoksisten nuorten liitto (ONL) perustettiin vuonna 1943. Kirkon johto katsoi tuolloin ”nuorisotoiminnan olevan kirkkokunnalle olemassaolon kysymys”.  Tuosta ajankohdasta lähtien ONL on organisoinut valtakunnallista lapsi- ja nuorisotyötä kirkkokunnan alueella. Seurakunnallisella tasolla tapahtuvaa nuorisotoimintaa se on tukenut järjestämällä seurakuntien kanssa yhteistyössä nuorisotapahtumia, kerhonohjaajakoulutusta, leirejä sekä julkaisemalla opintomateriaalia kerho-, koti- ja koulukäyttöön. Järjestö julkaisee Tuohustuli-lehteä, jonka useimmat seurakunnat tilaavat 7‒15-vuotiaille seurakuntalaisilleen. Esi- ja alkuopetusikäisille ja heitä vanhemmille ONL järjestää yhdessä seurakuntien kanssa sinapinsiemenkerhoja. Ortodoksisten nuorten liitto järjestää nuorille myös kansainvälistä toimintaa.

Ortodoksinen Lähetys ry perustettiin 1977 levittämään ja syventämään lähetysvastuuta kirkon jäsenten keskuudessa sekä koordinoimaan itse lähetystyötä. Järjestön alkuaikoina se toimi Keniassa ja Ugandassa auttamassa sikäläistä kirkkoa. Kyseessä on kirkkojen välinen ystävyys- ja avustustoiminta.  Tätä toimintaa jatketaan nykyään myös muun muassa Tansanian kirkon kanssa. Ortodoksinen Lähetys aloitti kumppanuuden sen kanssa vuonna 2008 solmitulla sopimuksella tukemalla pappiskoulutusta ja nuorisotoimintaa. Vuodesta 2013 lähtien Filantropia ry on jatkanut Ortodoksinen Lähetys ry:n ja OrtAidin työtä kirkollisen ja humanitaarisen toiminnan suuntaamisessa Suomen ulkopuolelle.

Toiminnassaan Filantropia keskittyy lähetystyöhön, kehitysyhteistyön ja koulutus- ja diakoniahankkeiden välityksellä osallistumaan köyhyyden vähentämiseen YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti. Järjestö toimii Moldovassa ja Venäjän Karjalassa sekä Itä-Afrikassa Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa. Humanitaarista apua välitetään katastrofi- ja kriisialueille, kuten Syyrian konfliktin uhreille. Suomessa tehtävä työ on hankevalmistelua, seurantaa, vaikuttamistyötä ja viestintää.

Kirkolliset järjestöt ovat itsenäisiä toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä sekä ortodoksisen kirkon että sen seurakuntien kanssa Suomessa. Kaikkiaan eri järjestöjä on yli 30. Tarkemmin niistä ja niiden toiminnasta voi lukea alla olevista linkeistä 

 

Liite