Mukana kirkon toiminnassa

Kerho-, leiri- ja harrastetoiminta vaihtelevat seurakunnittain, mutta suuremmissa seurakunnissa se on säännöllistä ja monimuotoista.  Seurakuntien yhteydessä toimii myös partiolippukuntia. Ajantasaiset tiedot löytyvät seurakuntien verkkosivuilta.

Pääasiassa leirimuotoisena järjestetyt kristinoppikoulut on suunnattu 15-vuotiaille nuorille. Käytännössä nuoret menevät leireille ennen perusasteen viimeistä kouluvuotta.  Ortodoksisen kirkon jäsenille osallistuminen on vapaaehtoista, sillä kirkon opetuksen mukaan kastettu ja mirhalla voideltu henkilö on iästä riippumatta kirkon täysivaltainen jäsen. Kirkon jäsenyyteen ei kuulu luterilaisen kirkon tavoin erillistä vahvistusta, konfirmaatiota, johon päättyy luterilaisten nuorten rippikoulu.

Leirit tarjoavat nuorelle aikuistumisen kynnyksellä mahdollisuuden perehtyä käytännössä kirkon jumalanpalveluselämään ja perinteeseen, vahvistaa omaa identiteettiään ja pohtia elämäkatsomustaan sekä keskustella papin ja toisten nuorten kanssa elämänkysymyksistä.

Kristinoppileiri eli kripari on monen ortodoksinuoren elämässä ikimuistoinen kokemus ystävyyssuhteineen ja yhdessäolon hetkineen. Leireille osallistuu yli 90 % kustakin leiriläisikäluokasta.

Kirkkojärjestys velvoittaa seurakunnat järjestämään mahdollisuuden osallistua kriparille. Se ei kuitenkaan velvoita itse seurakuntia niiden järjestämiseen. Monet seurakunnat tosin järjestävät omia leirejä, kuten Helsingin ortodoksinen seurakunta omassa leirikeskuksessaan Lopen Läyliäisissä tai Taipaleen ja Joensuun seurakunnat vastaavasti omissa keskuksissaan. Ortodoksisten nuorten liitto järjestää Valamon luostarissa valtakunnallisen leirin, jolle voi osallistua seurakunnasta riippumatta. Myös Puroniemen ystävät ry tarjoaa mahdollisuuden kriparille Rautalammin leirikeskuksessa. Kriparisyksynä järjestetään viikonlopun mittainen ”jatkis”.

Tehtävä opettajan kanssa


1. Piirrä tai kirjoita vihkoon, mitä tehdään lastenleirillä?
2. Mitä tehdään kriparilla?