Risti ja ristinmerkki

Risti kuvastaa ristiinnaulittua Kristusta ihmisten syntien sovittajana. Se kuvastaa myös voittoa kuolemasta ja ylösnousemuksen kautta välittyvää toivoa ja elämää. Kristillisillä kirkoilla on erilaisia ristejä käytössä.  Sellaisia ovat muuan muassa latinalainen, yksipuinen risti, jota käyttää protestanttinen kirkko. Vastaavan voi havainta myös Kreikan ortodoksisten kirkkojen kupoleissa. Niin sanottu ortodoksinen risti voi olla kolmipuinen (slaavilainen risti) tai kaksipuinen. Slaavilaisessa ristissä on alaosassa vinopuu ja yläosassa nimilaatta – I.N.R.I. Kaksipuisessa ristissä ei ole nimilaattaa. Muita ristejä ovat Jerusalemin risti, bysanttilainen risti, Andreaksen risti, Pietarin risti tai Armenian risti.

Krusifiksi tarkoittaa ristiä, jolla riippuu Kristuksen ruumis. Se on yleisesti käytössä katolisten ja protestanttisten kirkkojen alttaripäädyissä. Ortodoksisessa kirkossa ristiinnaulittua esittävä risti on kirkkosalin etuosassa.

Ristinmerkki on kristillisissä kirkoissa – ortodoksisessa, katolisessa ja luterilaisessa kirkossa – sanattoman rukouksen ja uskontunnustuksen muoto. Ristinmerkin tehdessään ihminen tekee eteensä uskontonsa symbolin, ristin. Ristinmerkin tekemisen lopuksi hän kumartaa sille osoittaen näin ortodoksisen perinteen mukaisesti kunnioituksensa ristille. Ristinmerkkiä tehdessään katoliset ja luterilaiset, jotka ovat myös alkaneet käyttää ristinmerkkiä yhä yleisemmin, koskettavat kädellä ensin vasenta ja sitten oikeata olkapäätä. Ortodoksit tekevät ristin päinvastaisessa järjestyksessä. Roomalaiskatolisessa kirkossa ristinmerkkiä tekevä käsi on avoinna, toisin kuin ortodoksisessa tai kreikkalaiskatolisessa kirkossa (uniaattikirkko). Niissä käden sormet ovat määrätyssä asennossa: peukalo, etusormi ja keskisormi ovat yhdessä ja nimetön sekä pikkusormi ovat taivutettuna kämmenpohjaa vasten.

Ristinmerkki tehdään rukouksen alussa ja lopussa. Kirkossa jumalapalvelusten aikana ristinmerkki tehdään tavallisesti papin tai diakonin lausuman rukouksen jälkeen. Liturgiassa se tehdään myös Isä meidän-rukouksen ja uskontunnustuksen alussa. Ristinmerkillä tekijä myös siunaa itsensä, kuten pappi siunaa kirkkokansaa jumalanpalveluksissa joko käsiristillä tai tekemällä kädellään ristin ilmaan.

Tehtävä opettajan kanssa

Etsi netistä kuvahaulla ”Risti”. Piirrä vihkoon erilaisia ristimalleja.

Tehtäviä verkossa

Liite
Liite