Oman uskonnon opetus koulussa

Perusopetuslain (1998/628 § 13) mukaan sekä esiopetuksessa että perusopetuksessa ortodoksiseen kirkkoon kuuluvilla lapsilla on oikeus saada oman uskonnon opetusta ilman vanhempien tai huoltajien erillistä pyyntöä. Myös YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus tukee lapsen oikeutta saada uskonnonopetusta.

Oman uskonnon opetus koulussa ei ole uskonnon harjoittamista. Opetus perustuu oman uskonnon opetuksen pedagogiikalle. Pedagogisista syistä opetuksessa käytetään kirkkoveisuja, ikoneita tai rukouksia havainnollistamaan ja syventämään käsiteltävää aihetta sekä osoittamaan niiden yhteys kirkon elämään.

Kaiken opetuksen ja muun toiminnan tulee olla pedagogisesti perusteltua ja opetussuunnitelman mukaista. Vastaavasti koululaisjumalanpalveluksiin osallistuminen esimerkiksi ennen joulua tai ylösnousemusviikolla pääsiäisen jälkeen on uskonnolliseen tilaisuuteen osallistumista. Näistä opettajan tulee tiedottaa vanhemmille, ellei huoltajilta ole tiedusteltu jo lukuvuoden alussa koko vuotta koskien lasten osallistumista näihin tilaisuuksiin. Pääsääntöisesti omaan uskontoon liittyviin tilaisuuksiin tulee osallistua, vaikka niihin liittyy jumalanpalvelusten muodossa uskonnon harjoittamista.

Opetushallitus – opetusta sääteleviä lainkohtia
OPH:n ohjeistus katsomusaineiden opetuksesta

Tehtävä opettajan kanssa

Haastattele vanhempiasi, kysy millaista uskonnonopetusta he saivat koulussa. Samaa voit kysyä myös isovanhemmilta. Kerro kuulemastasi tunnilla toisille oppilaille.