Pappeus

Ortodoksisessa kirkossa pappeuteen voidaan vihkiä ainoastaan miespuolinen henkilö. Hiippakunnan piispa vihkii papin liturgiassa ennen suuren saaton alkua. Vihittävällä tulee olla ortodoksisen teologian maisterin tutkinto tai muu vastaava piispainkokouksen hyväksymä koulutus. Hiippakunnan piispa myöntää pitkään palvelleelle papille rovastin arvonimen. Rovasti voi saada mitrarovastin arvon. Tällöin hän saa oikeuden käyttää samanlaista mitraa kuin piispat. Tämä arvonimi on Suomessa harvinainen.

Jos pappi on naimisissa, hänen tulee olla avioliitossa vaimon kanssa, joka myös kuuluu ortodoksiseen kirkkoon. Jos papiksi vihittävä on naimaton, hän antaa ennen vihkimystään selibaattilupauksen. Se tarkoittaa, että vihkimyksen jälkeen henkilö ei voi enää solmia avioliittoa. Mikäli hän tekee niin, hän menettää pappeuden. Samaa koskee myös pappia, jonka aviopuoliso on kuollut, mikäli pappi solmii uuden avioliiton puolison kuoleman jälkeen. Pappeus ei ole ammatti, johon ihminen voi hakeutua. Pappeus on tehtävä, johon kutsutaan.

Katso myös luku Papisto.

Tehtävä opettajan kanssa

Tutki kuvaa sivulla 115. Mistä kirkon osasta kuva on? Luettele, mitä asioita tunnistat kuvassa.

Tehtäviä verkossa

 

Liite
Liite