Kirjan sisältö

Pyhät perinteet on selkokielinen oppikirja, joka sisältää tiivistetyssä muodossa perusopetuksen ortodoksisen uskonnon oppisisällöt. Kirja soveltuu parhaiten 3.‒8.-luokkalaisten käyttöön. Kirja ei ole oheismateriaali, vaan sitä voidaan käyttää oppikirjana varsinaisten oppikirjojen rinnalla useamman vuoden ajan oppilaan valmiuksista riippuen. Opettajan aineiston materiaalit täydentävät oppikirjaa. Kirja noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa (2016).