Vinkkejä oppitunnin pitoon yhdysryhmissä

Ortodoksisen uskonnon oppitunnit toteutetaan yleensä yhdysryhmissä, joissa on monen eri vuosikurssin oppilaita. Tämä on opettajalle vaativa tehtävä. Yhdysryhmäopetukseen on valmistauduttava etukäteen. Monisteiden ja materiaalien on oltava valmiina ja ryhmiteltyinä. Oppilaat kannattaa sijoittaa luokkaan vuosikurssien mukaisesti. Se helpottaa oppitunnin organisointia.

Erityisesti yhdysryhmissä opetuksen on oltava monikanavaista, mutta myös yleisopetuksen oppilaat hyötyvät monikanavaisuudesta. Opettajan puheen tukena voi olla kuvia, ja hän voi käyttää tukiviittomia. Tukiviittomien käyttö on kokonaisvaltaista puheviestintää, jossa puhetta täydennetään viittomakielestä lainatuilla merkeillä ja ilmeillä.

Tukiviittomia voi täydentää kuvakorteilla, joissa on avainsanoja. Kuvien käyttö tukee puhetta. Kuvakorttipankki löytyy osoitteesta papunet.net. Papunetin kuvakortit ovat sanoja, kehotuksia ja asioita. Papunetissä on paljon valmista materiaalia. Sinne voi ladata myös omia kuvia, ja ne tulostuvat tiettyyn formaattiin. Kortit voi laminoida, jolloin ne kestävät pidempään ja niitä on helppo kuljettaa mukana.

Opettaja voi ennen oppituntia tulostaa tarvittavia kortteja: avata oppikirja, tee tehtävä, pääsiäinen, alttari, juhla ja niin edelleen. Kuvien käyttö auttaa oppilasta keskittymään. Oppilasta voi rauhoittaa jo se, että opettaja laittaa kuvakorttien avulla näkyviin tunnin kulun: alkurukous, yhteinen asia kaikille, kotitehtävän tarkistus, lukeminen, uudet läksyt ja yhteinen lopetus. Tunnin kaavan voi laittaa sinitarroilla taululle. Näin oppilas voi seurata missä mennään. Opettaja voi myös käyttää omia symbolikuvia tai piirroksia.

Oppikirjaa täydentää opettajan opas, jossa on kuhunkin lukuun liittyvää lisätietoa, täydentävää kuvamateriaalia ja tehtäviä. Opettajan oppaan yhteydestä löytyvät myös kirjaan liittyvät äänitteet. Osa tehtävistä on opettajan kanssa yhdessä pohdittavia kysymyksiä. Nämä tehtävät löytyvät lukuja taustoittavien opastekstien lopusta. Oppilaan itsenäistä työskentelyä varten laaditut tehtävät löytyvät pdf-muodossa kunkin luvun yhteydestä ja lisäksi oman valikkonsa alta. Tehtäviä voi tulostaa oppilaille tai opettaja voi halutessaan muuttaa niitä interaktiivisiksi. Esimerkiksi monivalintatehtävien pohjalta voi tehdä pelejä vaikkapa Kahoot! -sovelluksen avulla. Lisäksi lukujen yhteydessä on ehdotuksia verkkotehtävistä, joita voi tarjota oppilaille lisätehtäviksi. Ristikkotehtävien ratkaisut löytyvät verkkosivujen Tehtävät -välilehdeltä.