21. Islamilainen vuosi

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Islamilainen kalenteri

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu islamilaisen ja gregoriaanisen kalenterin eroihin.
  • Oppilas oppii, kuinka pitkä on islamilainen kuukausi.
  • Oppilas oppii, mistä katsotaan kuukauden vaihtuminen.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan siitä, mitä erilaisia kalentereita oppilaat tietävät olevan olemassa.
  • Pohditaan, mitä siitä seuraa, että islamilaisen kalenterin vuosi on eripituinen kuin gregoriaanisen kalenterin vuosi. Todetaan, miksi ramadan-kuukausi siirtyy aina noin 10 päivää taaksepäin.